Από 18 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου τα μηχανογραφικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουνίου πρέπει να προσέλθουν στα λύκεια οι υποψήφιοι για να πάρουν τον κωδικό ασφαλείας (password) για τα μηχανογραφικά τους δελτία, όπως επίσης και τα παιδιά πολυτέκνων, τριτέκνων, κτλ., που δεν τα προμηθεύτηκαν τον περασμένο μήνα.

Σε ότι αφορά τα μηχανογραφικά δελτία για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που εφέτος θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, η προθεσμία είναι 18 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου.