Στην παγκόσμια έκθεση Κανών η REDS για προσέλκυση επενδυτών στο Κτήμα Καμπά

Μακέτα από τη μελέτη κατασκευής του Εμπορικού Κέντρο στο Κτήμα Καμπά

Στη διεθνή έκθεση MIPIM 2017 στις Κάννες θα συμμετάσχει η ελληνική εταιρία real estate REDS προκειμένου να παρουσιάσει τα έργα τα οποία υλοποιεί ή σκοπεύει να υλοποιήσει, με στόχο την προσέλκυση ενδιαφερόμενων επενδυτών. Το πρώτο έργο που θα παρουσιάσει η εισηγμένη στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης είναι η ανάπτυξη που δρομολογεί στην Κάντζα της Παλλήνης (πρώην κτήμα Καμπά). Πρόκειται για επένδυση της τάξεως των 230 εκ. ευρώ και αφορά συνολική δόμηση 89.000 τμ. στα οποία θα συνδυάζονται χρήσεις γραφείων, εμπορίου, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα της εταιρείας η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται προς το τέλος του 2021.

Παράλληλα, η REDS, ιδιοκτήτρια του Smart Park στα Σπάτα, ανταποκρινόμενη στην επιτυχή πορεία του κέντρου, έχει ήδη ξεκινήσει την σταδιακή επέκταση του κατά 18.000 τμ, συνολικής επένδυσης 23 εκ. ευρώ, ενώ πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία για την μίσθωση στο εμπορικό Πάρκο, του μεγαλύτερου καταστήματος της αλυσίδας Zara στην Ελλάδα.

Στην MIPIM, εκτός της ανάπτυξης στο πρώην κτήμα Καμπά, θα παρουσιαστεί και η επέκταση του Smart Park καθώς και το οικιστικό συγκρότημα 17 κατοικιών “Villa Cambas” στην Κάντζα.