Βεβαίωση περί αναγκαστικής εγκατάλειψης κατοικιών για κάθε “νόμιμη χρήση”

Βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η αναγκαστική εγκατάλειψη κατοικιών και περιοχών στις 19 και 20 Ιουλίου 2022 εξ αιτίας της πυρκαγιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλλήνης, χορηγεί για κάθε νόμιμη χρήση η τοπική Δημοτική Αρχή.   

Οι κάτοικοι του Δήμου που έχουν λόγο να κάνουν χρήση αυτής της βεβαίωσης, μπορούν να την εκτυπώσουν και από εδώ. (ακολουθεί)

Σημ. Νεολόγου: Αποφεύγουμε να κάνουμε χρήση του όρου “οδηγίες εκκένωσης” –αναφέρεται στο έγγραφο του Δήμου !- έχοντας υπόψη μας ότι “δεν εκκενώνονται οι …κάτοικοι μιας περιοχής! Εκκενώνεται κάτι όταν αδειάζει το περιεχόμενό του, είναι απλό…