Τρίτη Θεματική Διαβούλευση στο Δήμο Παλλήνης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Παλλήνης, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης οργανώνει τρίτη συνάντηση που αποσκοπεί στη θεματική διαβούλευση μεταξύ της ομάδας έργου, των Εμπλεκόμενων Φορέων του Έργου (Φορείς σχετικοί με τις μεταφορές, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι των πολιτών μέσα από τις ομάδες / συλλόγους της τοπικής κοινωνίας κλπ), πολίτες του Δήμου Παλλήνης, Εμπειρογνωμόνων της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας, Σχολή Αγρ.Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και της εταιρείας Lever Α.Ε .  

Βασικό αντικείμενο της τρίτης συνάντησης είναι η παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων, των βασικών χαρακτηριστικών τους και των εναλλακτικών σχεδιασμού, η παρουσίαση των ωφελειών ανά κατηγορία μέτρου και των συνεργειών μεταξύ μέτρων και ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.

Οι φορείς θα κληθούν να τοποθετηθούν ανά κατηγορία μέτρου για τον τελικό καθορισμό των χαρακτηριστικών σχεδιασμού. Το μέρος αυτό της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή εργαστηρίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/12/2019, από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Ιθάκης 12, Γέρακας) του Δήμου Παλλήνης.

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα: