Τοποθετήθηκαν οι νέοι επικεφαλής επτά διευθύνσεων του Δήμου Παλλήνης

Στο πλαίσιο υλοποίησης των κρίσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (11/12/2014) ο Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος, τοποθέτησε 7 στελέχη του Δήμου επικεφαλής αντίστοιχων θεσμοθετημένων διευθύνσεων.

Ουσιαστικά πρόκειται για τις πρώτες τοποθετήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νόμου περί Καλλικράτη. –τέσσερα χρόνια μετά…!-

Ειδικότερα:

  1. Τον Κωσταπάνο Βλαδίµηρο, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε βαθµό Β΄ στην ∆ιεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
  2. Τον Νικολογιάννη Σπυρίδωνα, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ∆ιοικητικού, µε βαθµό Β΄ στην ∆ιεύθυνση ΚΕΠ.
  3. Τον Καραϊσκο Ιωάννη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Τοπογράφων Μηχανικών, µε βαθµό Β΄ στην ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας.
  4. Την Κάζου – Ξένου Γιαννούλα, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Καλών Τεχνών, µε βαθµό Β΄ στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
  5. Τον Λιόγα Νικόλαο, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε βαθµό Β΄ στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  6. Την Βεροπούλου Ευτυχία, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ∆ιοικητικού, µε βαθµό Γ΄, η οποία µε την παρούσα τοποθέτηση κατατάσσεται στον Β΄ Βαθµό, σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.4024/2001, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
  7. Την ∆έδε Αγγελική, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ∆ιοικητικού, µε βαθµό Β΄ στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.