Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Παλλήνης. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνεται και ενημέρωση των μελών του Τοπικού Συμβουλίου από τους αντιδημάρχους κ.κ. Ιωάννη Λεστάκη και Ανδρέα Μαντζώρο.

Άλλο θέμα προς λήψη απόφασης, η πρόταση υποβολής εισήγησης προς το Δήμαρχο κ. Αθαν. Ζούτσο για την μεταφορά της «Λαϊκής Αγοράς» από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην οποία και λειτουργεί κάθε Πέμπτη τα τελευταία χρόνια.