Συγκροτήθηκε το «νέο» Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας Δήμου Παλλήνης

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης το πενταμελές Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας απαρτιζόμενο από τρεις αιρετούς, ένα δικαστικό λειτουργό και ένα εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας. Ο χαρακτήρας του Συμβουλίου είναι κατά βάση γνωμοδοτικός και ενημερωτικός –διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, κ.λ.π.-

Η σύσταση του Συμβουλίου Παραβατικότητας προβλέπεται από το νόμο περί Καλλικράτη, όμως περίπου 3 χρόνια μετά την πρώτη συγκρότησή του (Νοέμβριος 2011) η θυμοσοφική ρήση «σε δουλειά να βρισκόμαστε…» … απαντάει με σαφήνεια στην έμπνευση του νομοθέτη να αναδείξει ένα όργανο χωρίς αρμοδιότητες και στοιχειώδεις δικαιοδοσίες.

Η σύνθεση του: (ίδια με αυτή του 2011 με εξαίρεση την αστυνομικό κ. Ελ. Σαατσάκη που αντικατέστησε τον συνάδελφό της κ. Απ. Μπανιά)

1) Ζούτσος Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Δήμαρχος
2) Καρράς Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
3) Καλαντζής Νεκτάριος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
4) Σαατσάκη Ελένη, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης.
5) Παπαγεωργίου Ευγενία, Εισαγγελέας Εφετών Αθήνας (φωτογραφία)
Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος κ. Αθαν. Ζούτσος.