Τα προβλήματα των παραγωγών & καλλιεργητών αντικείμενα ευρείας σύσκεψης στο Δήμο Παιανίας

Συνεδρίασε σε πρώτη συνάντηση γνωριμίας η επιτροπή του Αυτοτελούς Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Παιανίας, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δάβαρη Γεωργίου.

Mέλη της Επιτροπής είναι οι:

– Από τον Αγροτικό Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Παιανίας, οι κκ. Σταμάτης Παναγιώτης (πρ/δρος Αμ/κου Συν/σμου), Δάβαρης Σταύρος (Ταμίας Αμ/κου Συν/σμου).

– Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παιανίας, οι κκ. Φλεβάρης Σταμάτιος (μέλος Αγ/κου Συν/σμου) και Χατζησταμάτης Ιωάννης (μέλος Αγ/κου Συν/σμου).

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης τέθηκαν επί τάπητος όλα τα μείζονος σημασίας προβλήματα των γεωργών, παραγωγών και καλλιεργητών της πόλης μας, καθώς και οι πρώτες βάσεις των δράσεων του γραφείου.

Γιώργος Δάβαρης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Παιανίας

Κυριάρχησαν, το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας του Αττικού κάμπου, η προστασία των καλλιεργητών, οι εναλλακτικές καλλιέργειες, η δημιουργία μητρώου αγροτών – παραγωγών, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η αγροτική οδοποιία, τα επιδοτούμενα προγράμματα και η δημιουργία τράπεζας εργασίας για τις εποχές του τρύγου, του κλάδου και της ελαιοσυγκομιδής.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα συνεχιστούν σε συχνή βάση, ιδίως κατά την περίοδο του τρύγου, η οποία αποτελεί πνεύμονα οικονομικής ανάπτυξης της πόλης μας.

Βασική δέσμευση του προέδρου κ. Γ. Δάβαρη προς τα μέλη ήταν η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για εξασφάλιση γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου, η οποία μεταξύ άλλων, θα είναι επιφορτισμένη με την αναζήτηση και ενημέρωση του γραφείου και κατ’ επέκταση των ενδιαφερόμενων πολιτών για τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα, αγροτικά νέα, επιμορφωτικά σεμινάρια, κτλ.