Τα αποτελέσματα Απογραφής στους Δήμους: Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παιανίας & Ραφήνας-Πικερμίου

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2013 ο «Πραγματικός Πληθυσμός» της χώρας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Ο «Πραγματικός Πληθυσμός» μιας περιφέρειας ή ενός Δήμου αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων που για οποιαδήποτε αιτία βρέθηκε κατά την ημέρα της απογραφής στο χώρο που απογράφηκε, ανεξαρτήτως αν διαμένει εκεί μόνιμα, προσωρινά ή τυχαία.

Σε αντίθεση με τον «Πραγματικό Πληθυσμό», ο «Μόνιμος Πληθυσμός» αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων που έχει την κύρια και μόνιμη διαμονή του στο Δήμο που βρίσκεται η κατοικία του και ο «Νόμιμος Πληθυσμός» (Δημότες) στο σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/20.03.2013 τεύχος Β’) απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ο «Πραγματικός Πληθυσμός» στους Δήμους Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παιανίας και Ραφήνας-Πικερμίου, είναι:

Δήμος Παλλήνης, σύνολο πραγματικού πληθυσμού: 53.735

Δημοτική Κοινότητα Ανθούσας: 2.108
Δημοτική Ενότητα Γέρακα: 29.544
Δημοτική Κοινότητα Γέρακα: 29.544
Δημοτική Ενότητα Παλλήνης: 22.083
Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης: 22.083
Λεοντάριον (Κάντζα): 5.904
Παλλήνη: 16.179

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, σύνολο πραγματικού πληθυσμού: 33.843

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος: 21.286
Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδας: 21.286
Άρτεμη: 21.286
Δημοτική Ενότητα Σπάτων-Λούτσας: 12.557
Αγία Κυριακή: 893
Άγιος Ιωάννης: 277
Άγιος Νικόλαος Μπούρα: 189
Βελανιδιά: 254
Έτος Στέκο: 86
Ήμερος Πεύκος: 209
Νεάπολη: 532
Φοίνικας: 109
Χριστούπολις: 526

Δήμος Παιανίας, σύνολο πραγματικού πληθυσμού: 26.328

Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών: 10.893
Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών: 10.893
Γλυκά Νερά: 10.893
Δημοτική Ενότητα Παιανίας 15.435
Δημοτική Κοινότητα Παιανίας: 15.435
Αργιθέα: 1.037
Παιανία: 14.398

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, σύνολο πραγματικού πληθυσμού: 20.044

Δημοτική Ενότητα Πικερμίου: 7.054
Πικέρμι: 1.983
Διώνη: 2.084
Ντράφι: 2.987
Δημοτική Ενότητα Ραφήνας: 12.990
Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας: 12.990
Ραφήνα: 12.062
Καλλιτεχνούπολις: 928