Την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προωθεί ο Δήμος Παλλήνης. Σε πρώτο χρόνο τοποθετούνται 25 κάδοι

Την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε περίπου 25 σημεία του Δήμου Παλλήνης, περιλαμβάνει συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν η Δημοτική Αρχή και η εταιρεία Free-Recycle.

Στους συγκεκριμένους κάδους, οι πολίτες θα μπορούν να τοποθετούν:

  • μικρές σε μέγεθος συσκευές, όπως, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες Η/Υ , φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, τοστιέρες, καφετιέρες κ.λ.π., καθώς και ογκώδεις οικιακές συσκευές , όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια ρούχων, ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων, συσκευές ψύξης και θέρμανσης, κλιματιστικά, ανεμιστήρες κ.λ.π., με ένα τηλεφώνημα στο 210 8064402, η εταιρεία Free – Recycle παραλαμβάνει δωρεάν από το χώρο των ενδιαφερομένων τις μεγάλες συσκευές.

«Η ανακύκλωση είναι το μέσον να απομειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι οι παλαιές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να αποφέρουν περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, αφού εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με την αύξηση του χρόνου ζωής των X.Y.T.Α., ενώ παράλληλα περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμος Παλλήνης, σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι σχεδίασε και υλοποιεί το πρώτο ολοκληρωμένο πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, με πενταετές πλάνο και προγραμματισμό.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων εκτιμήθηκε ως απολύτως αναγκαίος, με στροφή προς την επεξεργασία των αποβλήτων ως πόροι, αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία τους μπορεί να μετατραπεί προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της οικονομίας.

Το επιδιωκόμενο στη χάραξη της εν λόγω στρατηγικής είναι η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων, με έμφαση στην μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση τους, που οδηγεί σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και σ’ ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, στην πενταετία, ο Δήμος Παλλήνης ευελπιστεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.