Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλιο Παλλήνης με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 στο παλαιό Δημαρχείο Παλλήνης (πλατ. Ελευθερίας) το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στα προς συζήτηση θέματα η έγκριση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων /Πράσινου Σημείου και η υποβολή χρηματοδότησης του ίδιου έργου στο Πράσινο Ταμείο. 

dim_symv_pal_11_ioul_2017_780x385_1-2565521
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη

• Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση Σ.Μ.Α. – ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.

• Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 για του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», μετά του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018.

• Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παλλήνης.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 22-12¬2017 έως 02-01-2018 στο Πάρκο Ελευθερίας της Δ.Ε. Παλλήνης, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση της δαπάνης.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 22-12¬2017 έως 02-01-2018 στην Πλατεία Μακεδονίας της Δ.Ε. Γέρακα, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση της δαπάνης.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Ανθούσας, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση δαπάνης.

• Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση από υπαλλήλους των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2018.
Αρ. Πρ. 27/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

• Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης κατανομής πιστώσεων έτους 2017 για την Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Παλλήνης.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Π.Ι.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην εταιρεία Β.Μ .-Β.Ι. Ο.Ε.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Δ. Α.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Λ. Κ.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Π. Φ.

• Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Φ. Α.