Συνεδριάζει την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (φωτ. αρχείου "Ν")

Συνέρχεται την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 08:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα με 50 εγγεγραμμένα στη ημερήσια διάταξη, θέματα. Παρά το γεγονός ότι τα προς συζήτηση θέματα είναι ιδιαιτέρως πολλά, η διάρκεια της συνεδρίασης δεν προβλέπεται μεγάλη, δεδομένου ότι η φύση των περισσότερων θεμάτων είναι κατά το πλείστον διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1) Μπουράνη Αριστείδη, 2) Μηλιώνη Αντωνίου, 3) Μίγγου Ελένης, 4) Χάλιου Δημητρίου, 5) Κεφάλα Ιγνατίου, 6) Μεϊντάνη Γεωργίου, 7) Αθανασίου-Ρήγα Αντωνίου, 8) Ψημμένου Γεωργίου, 9) Δημογιάννη Ηλία και 10) Χατζημανίκα Γεωργίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.018/2019).

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Kωνσταντίνου Φράγκου (αρ.απόφ.Ο.Ε.022/2019).

3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1. Δημητρίου Χριστόπουλου, 2. Αναστασίας Παπαχρήστου, 3.α. Ιωάννας Μαργέτη & β. Αναστασίας Μαργέτη, 4. Πετρούλας χήρας Ιωάννη Αγγέλου, 5.α. Παναγιώτη Αγγέλοu, β. Γεωργίας Αγγέλου & γ. Πετρούλας χήρας Ιωάννη Αγγέλου (αρ.απόφ.Ο.Ε.023/2019).

4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Εμμανουήλ Αρχοντάκη του Φραγκίσκου (αρ.απόφ.Ο.Ε.028/2019).

5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Δημητρίου Καλυβιώτη του Κωνσταντίνου (αρ.απόφ.Ο.Ε.029/2019).

6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Ελένης συζ. Σταμάτη Μάρκου (αρ.απόφ.Ο.Ε.030/2019).

7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Τσομαρίδης Ιωάννης, 2)Κεφαλάς Ιγνάτιος, 3)Μεϊντάνης Γεώργιος κ.λ.π. (αρ.απόφ.Ο.Ε.033/2019).

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2018, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.038/2019).

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ο.Ε.039/2019).

10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Παρασκευής Μόσχου του Παναγιώτη (αρ.απόφ.Ο.Ε.052/2019).

11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Κατσίκη Κωνσταντίνου του Χρήστου (αρ.απόφ.Ο.Ε.054/2019).

12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATHENS METROPOLITAN EXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (προσφυγή Γ.Α.Κ. 14970/2015) (αρ.απόφ.Ο.Ε.055/2019).

13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATHENS METROPOLITAN EXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (προσφυγή Γ.Α.Κ. 14971/2015) (αρ.απόφ.Ο.Ε.056/2019).

14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATHENS METROPOLITAN EXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (προσφυγή Γ.Α.Κ. 14974/2015) (αρ.απόφ.Ο.Ε.057/2019).

15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Swissport Hellas S.A.» (αρ.απόφ.Ο.Ε.058/2019).

16. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των 1)EKKEDRON DESIGN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2)ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Κ.Λ.Π. (σύνολο 22) (αρ.απόφ.Ο.Ε.059/2019).

17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA ESTATE DEVELOPMENT Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Υπηρεσιών και Αντιπροσωπειών Εταιρεία» (αρ.απόφ.Ο.Ε.061/2019).

18. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Βήχου Ανδρέα του Ευάγγελου (αρ.απόφ.Ο.Ε.063/2019).

19. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Κωνσταντίνου Κουλοχέρη του Αναστασίου (αρ.απόφ.Ο.Ε.066/2019).

20. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της κας Παναγιώτας συζ. Κωνσταντίνου Παπαχρήστου (αρ.απόφ.Ο.Ε.068/2019).

21. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Παντελή Πρατικάκη, 2)Κωνσταντίνας συζ. Παντελή Πρατικάκη και 3)Νικολάου Πρατικάκη (αρ.απόφ.Ο.Ε.070/2019).

22. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Πρίφτη Μαρίας, 2) Κοτρώνη Δημήτριου, Παπαχρήστου Αναστασίου κ.λ.π. (σύνολο 30) (αρ.απόφ.Ο.Ε.071/2019).

23. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Σαλονίκα Θεόδωρου του Χρήστου (αρ.απόφ.Ο.Ε.072/2019).

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.7/2019).

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.7/2019).

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2019 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.12/2019).

27. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων του εγκεκριμένου επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αιτήματος ένταξης σε χρηματοδότηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 6.353,88€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Ιανουάριο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.3/2019).

30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2018 (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.-/2019).

31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2018 (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.-/2019).

32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής8/2019).

33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων καθώς και της ηχητικής κάλυψης λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2019.

34. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης της εκδήλωσης των εγκαινίων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης των εκδηλώσεων των εγκαινίων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

36. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έκδοσης διοικητικής πράξης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης παλαιού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Δ.Ε. Σπάτων άνευ καταβολής τέλους παραχώρησης.

37. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

38. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του έργου & της υπ΄αριθμ.8/2019 μελέτης που αφορά την εγκατάσταση & σύνδεση παροχών υδροδότησης σε διάφορα σημεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

39. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ.ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 2 μήνες.

40. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».

41. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών του Δήμου».

42. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επισκευή & αποκατάσταση βλαβών – σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αρτέμιδος».

43. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους & επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.

44. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών καθαριότητας κοιμητηρίου Δ.Ε. Σπάτων ετών 2015-2016.

45. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από τους 40/2007 και 549/2013 χρηματικούς καταλόγους που αφορούν δικαιώματα λαϊκής.

46. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής του υπόχρεου Κ.Κ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α/Α 1670) (λόγω εκ παραδρομής χρέωσης) από τον 103/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης αναφορικά με Πρόστιμο Καθαριότητας.

47. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Τ.Π. του ΑΘ. από τον 498/2018 χρηματικό κατάλογο που αφορά επαναβεβαίωση οφειλών από τέλη Κοιμητηρίου Αρτέμιδος.

48. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από ετήσια τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και επαναβεβαίωση αυτών στους πραγματικούς υπόχρεους.

49. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από καταβολή τέλους εκταφής και τέλους χωνευτηρίου λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.

50. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεων από καταβολή τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.