Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης.

Προεξέχουσα θέση στην συνεδρίαση «καταλαμβάνει» η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου δεδομένου ότι πέντε φορές θα κληθεί το Σώμα των Συμβούλων να αποφανθεί για διαφορετικούς πλην όμως «συγγενείς» μεταξύ τους λόγους.

Ειδικότερα:

  • για την έγκριση του Προγράμματος Δράσης 2015
  • για την εισφορά σε χρήμα εκ μέρους όσων συμμετέχουν στα προγράμματα μάθησης ή δράσης που εποπτεύονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση,
  • για την έγκριση του προϋπολογισμού 2015 της Επιχείρησης
  • για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό
  • και για την έγκριση της στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2015

Από τα υπόλοιπα προς συζήτηση και προς λήψη απόφασης θέματα, ξεχωρίζει αυτό του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης για το οποίο το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου θα κληθεί να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2015 και στην συνέχεια το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 2015.

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΑΠΗ) είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Δημήτριος Μπαξεβάνης, (φωτογρ.) διευθυντής του 1ου γυμνασίου Παλλήνης.

Των εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου προεδρεύει ο κ. Άγγελος Λιακόπουλος.