Συνάντηση ενημέρωσης του Βουλευτή Νάσου Αθανασίου και της Ένωσης Εστιατορίων Αττικής

Συνάντηση ενημέρωσης του Βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής κ. Νάσου Αθανασίου και του προεδρείου της Ένωσης Εστιατορίων Αττικής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος διαρκούντως του κορωνοϊού, στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κ.κ. Ιωάννης Δαβερώνης (πρόεδρος) και Χρήστος Γκόνος (γεν. γραμματέας) εξέθεσαν τις απόψεις του στον κ. Ν. Αθανασίου και ζήτησαν την πολιτική υποστήριξη του στα διεκδικητικά αιτήματα τους.