Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ενστάσεων κατά της Πολεοδομικής Μελέτης «Άγιος Αθανάσιος- Λόφος Παλλήνης»

Ολοκληρώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης και τον μελετητή κ. Μάκη Σπανούδη, η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της τελευταίας ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Αθανάσιος- Λόφος Παλλήνης».

Η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας εισάγεται την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης και στην συνέχεια ο «φάκελος» των ενστάσεων παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί ξεχωριστά η κάθε ένσταση.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το θέμα θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συζητηθεί παρόντων των ενιστάμενων πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι προς συζήτηση ενστάσεις αφορούν την τελευταία ανάρτηση της εν λόγω Πολεοδομικής Μελέτης και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, ο φάκελος θα προωθηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.(Υ.ΠΕ.Κ.Α.)