Στη δικαιοδοσία της Πολεοδομίας οι Εκκλησίες, γνωμοδοτεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποφαίνεται ότι οι οικοδομικές άδειες για ανέγερση ή επισκευή μητροπολιτικών μεγάρων, μονών, ιερών ναών και των κτισμάτων που τα συνοδεύουν, εφεξής θα εκδίδονται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες και θα ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. Ήδη, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Στ. Καλαφάτης υπέγραψε απόφαση με την οποία αποδέχθηκε την γνωμοδότηση.

Για δεκαετίες οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ είχαν προσπαθήσει να αλλάξουν τα δεδομένα σχετικά με τις ναοδομίες, ωστόσο οι πάντα έγκαιρες παρεμβάσεις της Εκκλησίας μπλόκαραν τις διαδικασίες.

Και αυτό, τη στιγμή που με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (692/93 και 1794/94) είχαν ακυρωθεί οικοδομικές άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί από το Γραφείο Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου διότι θεωρήθηκε ότι είναι αναρμόδιο όργανο έκδοσης σχετικών οικοδομικών αδειών και ότι έπρεπε να έχουν εκδοθεί από τις πολεοδομικές υπηρεσίες του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ωστόσο η Εκκλησία όχι μόνο δεν έκανε πίσω αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και το 2010 εκτός από την έκδοση αδειών δόμησης πήρε και τις αρμοδιότητες ελέγχου των οικοδομών αυτών. Και ο λόγος δεν ήταν τυχαίος καθώς υπήρχαν μεγάλες εκκρεμείς υποθέσεις της Εκκλησίας με σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις.

Ειδικότερα πριν περίπου δύο χρόνια με τον νέο Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου (ΦΕΚ 135/Α/9.8.10) το Γραφείο Ναοδομίας,

«αναβιβάζεται σε Διεύθυνση Ναοδομίας» και αποκτά εκτός από την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και τη διενέργεια ελέγχου των πραγματοποιούμενων κατασκευών. Αποκτά, δηλαδή, και αρμοδιότητες οι οποίες ως τότε ανήκαν στις αντίστοιχες τοπικές πολεοδομικές υπηρεσίες, όπως η διαπίστωση πολεοδομικών αυθαιρεσιών, η επιβολή και η είσπραξη προστίμων, τα οποία σύμφωνα με τον κανονισμό θα κατέληγαν σε «έργα ευποιίας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης» μητροπόλεων, μονών και ναών.

Το θέμα για τις αρμοδιότητες της Ναοδομίας είχε ανακινήσει η πρώην υπουργός Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη και πριν λίγους μήνες ήρθε η απάντηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Ειδικότερα στις 12 Μαρτίου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με γνωμοδότησή του (148/2012) δίνει απάντηση σε δύο καίρια ζητήματα:

στο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών μητροπόλεων, μονών, ναών και συνοδευτικών κτιρίων και στο πού ανήκει ο έλεγχος εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών στα συγκεκριμένα κτίρια και της έκδοσης των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων (π.χ., διακοπή εργασιών, έκθεση αυθαίρετης κατασκευής κτλ.)

Στο σκεπτικό του, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ήδη από το 1988, με την κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΠΕΔ) της Εκκλησίας, οι αρμοδιότητες έκδοσης της οικοδομικής άδειας των εν λόγω κτιρίων, καθώς και της άσκησης του συναφούς ελέγχου για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων ως προς τα κτίρια αυτά, «ανήκουν στις κατά τις γενικές περί αδειών και ελέγχου διατάξεις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα».

Να σημειωθεί ότι με τον νόμο 1811/1988 είχε κυρωθεί η σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου με αντικείμενο την παραχώρηση στο Δημόσιο της αγροτολιβαδικής και δασικής μοναστηριακής περιουσίας των δεσμευομένων από τη σύμβαση μονών. Με τον ίδιο νόμο είχε ορισθεί και η κατάργηση του ΟΠΕΔ αμέσως μετά την παραχώρηση.

Τη γνωμοδότηση, την οποία υπογράφει ο εισηγητής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Δημήτριος Αναστασόπουλος, αποδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα το ΥΠΕΚΑ, αποκαθιστώντας έτσι τη στρέβλωση που είχε δημιουργήσει η λειτουργία ενός διαφορετικού πολεοδομικού μηχανισμού από την Εκκλησία.