Ο κ. Θόδωρος Σταματίου στη θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Δήμου Παλλήνης, κ. Σταύρου Δρούγκα

Ο κ. Θόδωρος Σταματίου είναι ο νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Παλλήνης σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου –προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές- κ. Σταύρου Δρούγκα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου κ. Α. Ζούτσου, στον νεοτοποθετηθέντα Αντιδήμαρχο εκχωρούνται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  2. Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων
  3. Συντονισμός θεμάτων Συγκοινωνίας
  4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

Ο κ. Θ. Σταματίου συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα από τον τραπεζικό οργανισμό στον οποίο εργαζότανε.

Στην διάρκεια των τελευταίων 20 ετών διακρίθηκε για την συνεισφορά του στους τοπικούς συλλογικούς φορείς με συνεχή συμμετοχή στις διεκδικητικές δράσεις για την επίλυση της αποχέτευσης.

Η θέση του Αντιδημάρχου που καλύπτει είναι έμμισθη με διάρκεια θητείας ως και το τέλος του 2016.

Στην απόφαση τοποθέτησης του κ. Θ. Σταματίου ορίζεται ότι θα εκτελεί και χρέη αναπληρωτή Δημάρχου στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του πρώτου αναπληρωτή Δημάρχου, κ. Φώτη Αβαρκιώτη.