Σε διαβούλευση η τροποποίηση της κυκλοφορίας στην προσπέλαση του κόμβου επί των οδών Σαχτούρη & Λεονταρίου Παλλήνης

Σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα 30 ημερών τέθηκε από το Δήμο Παλλήνης, η πρόταση τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης, στην προσπέλαση του κόμβου επί των οδών Σαχτούρη και Λεονταρίου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, προκειμένου «να εντοπιστούν και αξιολογηθούν τυχόν προβλήματα -που ενδεχομένως- αντιμετωπίζουν κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις.»

Κατά την πρόταση, η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης «προωθεί βιώσιμους τρόπους μετακίνησης με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.»

Τα σχέδια της προτεινόμενης κυκλοφοριακής μελέτης θα αναρτηθούν για φορείς και δημότες στα γραφεία του τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και στο site του Δήμου Παλλήνης.

Το σκεπτικό της προτεινόμενης τροποποίησης

Η πρόταση τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης, κατά το Δήμο Παλλήνης, εστιάζει σε παρεμβάσεις για την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, σε παρεμβάσεις για την μείωση των ταχυτήτων, την βελτίωση της ορατότητας και ρύθμιση της κυκλοφορίας σε κεντρικούς κόμβους, αλλά και βελτίωση υποδομών για πεζούς, στην περιοχή βόρεια της Περιφερειακής Υμηττού και Ανατολικά της Αττικής Οδού.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η διαμόρφωση του κόμβου που σχηματίζεται από τις οδούς Λεονταρίου, Σαχτούρη και Νέας Λεονταρίου στην Παλλήνη.

Οι παραπάνω οδικοί άξονες υπόκειται σε αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους και ο σχεδιασμός του σημερινού κόμβου δημιουργεί καθυστερήσεις στις κινήσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι οδηγοί έχουν περιορισμένη ορατότητα στις κινήσεις προς βορρά. Παράλληλα οι υποδομές για τους πεζούς είναι φτωχές, χωρίς να δίνεται προτεραιότητα στις κινήσεις τους, και τα διαθέσιμα πλάτη δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Η Οδός Λεονταρίου στο βόρειο τμήμα της προσφέρει 3 λωρίδες κυκλοφορίας, 2 με κατεύθυνση προς Νότο και 1 προς Βορρά. Παράλληλα στο ανατολικό τμήμα της προσφέρεται μία ζώνη στάθμευσης παρά το κράσπεδο.

Στο Νότιο τμήμα της προσφέρονται 2 λωρίδες κυκλοφορίας αμφίδρομης κατεύθυνσης, και κατά την πρόσβαση στον κόμβο έχει σχεδιαστεί νησίδα διαχωρισμού της κυκλοφορίας.

Η οδός Νέα Λεονταρίου είναι αμφίδρομη με μεγάλο πλάτος οδοστρώματος. Η οδός Σαχτούρη είναι αμφίδρομη σε όλο το μήκος της με μικρό πλάτος οδοστρώματος.

Στο Ανατολικό τμήμα της κατά την πρόσβαση τον κόμβο προσφέρεται μεγάλο πλάτος οδοστρώματος και έχει κατασκευαστεί νησίδα διαχωρισμού των κινήσεων.

Στο Δυτικό τμήμα της συγκλίνει με την οδό Λεονταρίου, με περιορισμένη ορατότητα λόγω της οξεία γωνίας που συναντώνται οι άξονες, και δεν προσδιορίζονται οι προτεραιότητες στον κόμβο.

Τέλος μεταξύ της οδού Λεονταρίου (Βόρειο τμήμα) και της οδού Σαχτούρη (Δυτικό τμήμα) επεκτείνεται η οδός Αγίας Παρασκευής για πρόσβαση τις παρόδιες ιδιοκτησίες, η οποία έχει μικρό πλάτος και παρόδια στάθμευση.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν:

  • Την τακτοποίηση των κινήσεων στον κόμβο
  • Την μείωση των καθυστερήσεων των κινήσεων στον κόμβο
  • Την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες
  • Την εξασφάλιση προτεραιότητας των ευάλωτων χρηστών έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
  • Την αισθητική αναβάθμιση των οδικών αξόνων
  • Την βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας
  • Την μείωση των ταχυτήτων σε όλο το οδικό δίκτυο που θα επηρεαστεί

Οι παρεμβάσεις αφορούν την δημιουργία κυκλικού κόμβου που θα σχηματίζεται από τις οδούς Λεονταρίου, Σαχτούρη και Νέας Λεονταρίου. Η οδός Αγίας Παρασκευής θα αποτελέσει τμήμα του κυκλικού κόμβου και θα πεζοδρομηθεί.

Προτείνεται η δημιουργία κυκλικού κόμβου με ακτίνα κεντρικής νησίδας 9μ, κυκλικό δακτύλιο πλάτους 2μ, επιστρωμένο με κυβόλιθο, περιμετρικά του κυκλικού κόμβου που θα επιτρέπει τις κινήσεις των βαρέων οχημάτων περιμετρικά του κόμβου, και μία λωρίδα κυκλοφορίας περιμετρικά του κόμβου πλάτους 5.5μ.

Οι ανάγκες υλοποίησης του κυκλικού κόμβου απαιτούν τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων στο σημείο όπου εφάπτονται με τον εξωτερικό δακτύλιο του κύκλου, ώστε οι οδηγοί να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την ύπαρξη του κόμβου και να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να μειώσουν την ταχύτητα του οχήματός τους κατά την είσοδό τους στο κυκλικό κατάστρωμα. Περιμετρικά του κυκλικού κόμβου θα προσφέρονται πεζοδρόμια πλάτους κατ’ ελάχιστο 1.5μ.

Το Βόρειο τμήμα της Λεονταρίου

Το Βόρειο τμήμα της οδού Λεονταρίου διαμορφώνεται ως εξής: Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3.5μ. Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας αυξάνεται στα 4μ για μήκος 20μ προ του κόμβου για την διευκόλυνση των κινήσεων των οχημάτων. Διαμόρφωση κεντρικής νησίδας πλάτους 1.5μ.

Το πλάτος της κεντρικής νησίδας αυξάνεται στα 2μ για μήκος 20μ από τον κυκλικό κόμβο. Η γεωμετρία της οδού δεν επιτρέπει την δημιουργία ζώνης στάθμευσης. Επιπλέον βάσει ΚΟΚ δεν επιτρέπεται η στάθμευση σε απόσταση 12μ. από την γραμμή 5ΤΟΡ προ του κυκλικού κόμβου.

Το ανατολικό τμήμα της Οδού Σαχτούρη διαμορφώνεται ως εξής: Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 4μ. Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας μειώνεται σταδιακά προς τα ανατολικά καθώς η γεωμετρία της οδού δεν επιτρέπει μεγαλύτερα πλάτη.

Διαμόρφωση κεντρικής νησίδας πλάτους 2μ. Η γεωμετρία της οδού δεν επιτρέπει την δημιουργία ζώνης στάθμευσης. Επιπλέον βάσει ΚΟΚ δεν επιτρέπεται η στάθμευση σε απόσταση 12μ από την γραμμή 5Τ0Ρ προ του κυκλικού κόμβου.

Η διαμόρφωση της Νέας Λεονταρίου

Η οδός Νέα Λεονταρίου διαμορφώνεται ως εξής: Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3.5μ. Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας αυξάνεται στα 4μ για μήκος 20μ προ του κόμβου για την διευκόλυνση των κινήσεων των οχημάτων. Διαμόρφωση κεντρικής νησίδας πλάτους 1.5μ. Το πλάτος της κεντρικής νησίδας αυξάνεται στα 2μ για μήκος 20μ από τον κυκλικό κόμβο. Η λειτουργία της οδού δεν υποχρεώνει την δημιουργία θέσεων στάθμευσης.

Το Νότιο τμήμα της οδού Λεονταρίου διαμορφώνεται ως εξής: Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3.5μ. Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας αυξάνεται στα 4μ για μήκος 20μ προ του κόμβου για την διευκόλυνση των κινήσεων των οχημάτων.. Η γεωμετρία της οδού δεν επιτρέπει την δημιουργία ζώνης στάθμευσης.

Το δυτικό τμήμα της οδού Σαχτούρη

Το Δυτικό τμήμα της οδού Σαχτούρη διαμορφώνεται ως εξής: Μονοδρόμηση της οδού με κατεύθυνση προς τα Δυτικά (έξοδος από τον κυκλικό κόμβο) μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της οδού Ελ. Βενιζέλου. Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4μ. το οποίο σταδιακά μειώνεται στα 3μ.

Η μονοδρόμηση προτείνεται για να μπορεί να προσφερθεί επαρκές πλάτος πεζοδρομίου (δύο ζώνες ελάχιστου πλάτους 1.5μ. και μία ζώνη για την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού πλάτους 0.60μ). Επιλέγεται η κατεύθυνση εξόδου από τον κυκλικό κόμβο για την αποσυμφόρηση του κόμβου.

Δείτε ΕΔΩ την προτεινόμενη κυκλοφοριακή τροποποίηση