Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ

Ομόφωνη έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης στην τελευταία συνεδρίαση του, υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ύδρευσης.

Στην συζήτηση του θέματος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι “οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα και δεν ιδιωτικοποιούνται” με την επισήμανση, ότι “τα παραδείγματα που έχουμε από χώρες της Ευρώπης οι οποίες ιδιωτικοποίησαν τη διαχείριση του νερού είναι αρνητικά και πολλές από αυτές προχώρησαν ξανά στη δημόσια διαχείριση του.”

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Δ.Σ.

Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυση της (ν.1068/1980 συγχώνευση της ΕΕΥ και ΟΑΠ), με την εμπειρία που απέκτησε και την τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό της, έχει φροντίσει και φροντίζει για την αδιάλειπτη υδροδότηση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διαχειρίζεται προς όφελος των κατοίκων της Αττικής, τον πλήρη κύκλο του νερού που συνίσταται στα εξής:

Την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας και Γεωτρήσεις),

την ασφαλή μεταφορά του μέσω των υδραγωγείων, είτε με βαρύτητα, είτε μέσω άντλησης,

την επεξεργασία του στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) ώστε να είναι άριστης ποιότητας,

την αδιάλειπτη παροχή του σε κάθε βρύση, κάθε κατοίκου του λεκανοπεδίου και
την παροχέτευσή του προς το δίκτυο αποχέτευσης, μετά τη χρήση του και από εκεί τη διοχέτευσή του στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), όπου καθαρίζεται και επιστρέφεται καθαρό στο περιβάλλον.

Το σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης της Αθήνας και του λεκανοπέδιου της Αττικής έμεινε όρθιο για πολλές δεκαετίες και δεν σταμάτησε ούτε στις περιόδους λειψυδρίας, αστοχιών των υδραγωγείων (σήραγγα Γκιώνας 1986, υδραγωγείο Μόρνου το 1988 στην Ζάλτσα και το 2011 στους Ταξιάρχες Βοιωτίας), πανδημία Covid 19 (κορωνοϊού) κ.α.

Την ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, την ώρα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την νέα Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ, διαταράσσει, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τα υπ. αριθ.΄ οικ. 546 και οικ. 547/19-5-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου όπου με αυτά ζητά να γίνουν συμβάσεις μέσω ΣΔΙΤ με έργο ‘’Διαχείριση – Λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας’’.

Το γεγονός αυτό αποτελεί περαιτέρω τεμαχισμό της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού της Αττικής και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση των υδραγωγείων μεταφοράς νερού, στην υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην αύξηση της τιμής του νερού (διεθνής εμπειρία), αυξάνει την επισφάλεια στην ομαλή υδροδότηση και στα υδραγωγεία μεταφοράς νερού και προκαλεί αβεβαιότητα στο εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων που επί σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν για την αδιάλειπτη λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες από τον Ελληνικό λαό.

Η ΕΥΔΑΠ είναι μια Εταιρεία πρότυπο, οικονομικά υγιής, που παρέχει άριστης ποιότητας νερό σε προσιτή τιμή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης στο λεκανοπέδιο, ανήκει στην βασική υποδομή του Κράτους και τα θεμέλια της εκτείνονται στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αρχικά ιδιοκτήτρια όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων και από το 1999 (ν.2744) των ΜΕΝ, δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών και διαχειριστής, λειτουργός και συντηρητής του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος.

Απαιτούμε:

– Η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις του ΣτΕ για την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους από τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του νερού.
– Να επιστραφούν άμεσα οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος
– Να σταματήσει η διαδικασία Εκποίησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) σε ιδιωτικά συμφέροντα.