Προϋπολογισμός Δήμου Παλλήνης: γιατί οι αποκλίσεις στις δαπάνες σταθερά υπερβαίνουν το 50%;

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία ένας ακόμα προϋπολογισμός του Δήμου Παλλήνης.

Μιχάλης Παπαδογιάννης
πρ. Διευθυντής Τράπεζας

Και βέβαια η ικανοποίηση του κ. Ζούτσου δεν κρύβεται αφού κατάφερε να αποσπάσει τελικά και την θετική ψήφο (παρά τις επιφυλάξεις) της μείζονος αντιπολίτευσης.

Όμως, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που τέθηκαν όσον αφορά τη ρεαλιστικότητα και την εφαρμοσιμότητα του στα οποία, κανείς υπηρεσιακός ή πολιτικός παράγοντας του Δήμου δεν απάντησε.

Επαναλαμβάνουμε την ερώτηση:

-Γιατί ενώ στο σκέλος των εσόδων ο προϋπολογισμός πραγματοποιείται με ελάχιστες αποκλίσεις, αντίθετα στο σκέλος των δαπανών οι αποκλίσεις είναι τεράστιες και υπερβαίνουν συνήθως το 50%;

Οι αποκλίσεις αυτές είναι μόνιμες τα τελευταία χρόνια και μάλιστα φουσκώνονται υπερβολικά λογαριασμοί δαπανών λειτουργικών εξόδων τα οποία σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προϋπολογισθούν με μεγάλη ακρίβεια.

Έτσι, για παράδειγμα στο φετινό προϋπολογισμό ενώ το σύνολο των εξόδων χρήσεως (λειτουργικά έξοδα κωδικός κατηγορίας 6) ανέρχονται την 31-10-20 σε 14.676Χ προϋπολογίζονται για το 2021 σε 25.592Χ.

Δηλαδή, αυξημένα κατά 8 εκατ. περίπου σε σχέση με την εκτίμηση των φετινών (17.611Χ) προϋπολογίζοντας δηλαδή, αύξηση κατά 45,3% !

Ποιος λογικός άνθρωπος που γνωρίζει στοιχειώδη οικονομικά θα μπορούσε να το δεχθεί αυτό ως ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο;

Και βέβαια με την πάγια αυτή τακτική της δημοτικής αρχής όχι μόνο δεσμεύονται δαπάνες που ουδέποτε πραγματοποιούνται αλλά αφαιρούνται και αναπτυξιακοί πόροι για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και για την επίλυση βασικών προβλημάτων.

Έχει όμως και μια άλλη συνέπεια.

Την αποφυγή κάθε συζήτησης προκειμένου να μειωθούν τα δημοτικά τέλη όπως θα μπορούσε και θα έπρεπε και μάλιστα σε μια περίοδο που πραγματικά οι δημότες μας το έχουν απόλυτη ανάγκη.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι το ερώτημα δεν απαντήθηκε από τους συνήθως λαλίστατους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του Δήμου γιατί δεν υπάρχει καμία λογική απάντηση που να στηρίζεται στα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου.

Τούτων δοθέντων, τα ίδια θα συζητάμε και στους επόμενους προϋπολογισμούς αφού αποτελεί αυτό πάγια τακτική.