Αναπροσαρμογή τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Αποφάσεις αναπροσαρμογής των Τελών: καθαριότητας, δημοτικού φωτισμού, ύδρευσης, δικαιώματος ύδρευσης, νεκροταφείου, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, διαφήμισης καθώς και τον καθορισμό συντελεστή δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας, καλείται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, αφορούν το επόμενο ημερολογιακό έτος και σύμφωνα με την σχετική «καλλικρατική διάταξη,» θα πρέπει τα δημοτικά τέλη που θα ψηφιστούν να είναι εξομοιωμένα για Ανθούσα, Παλλήνη και Γέρακα, γεγονός που δεν συνέβαινε όσο οι σημερινές τρεις δημοτικές ενότητες είχαν αυτόνομο διοικητικό χαρακτήρα.

Το σύνολο των προς συζήτηση και λήψη απόφασης, θεμάτων, ανέρχεται σε 22 με πρόβλεψη, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εξαντληθεί κοντά στα μεσάνυχτα.