Παραμένουν προσωρινά στις θέσεις τους 42 εργαζόμενοι στο Δήμο Παλλήνης

Με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών παραμένουν στις εργασιακές θέσεις τους μέχρι και την ημέρα έκδοσης οριστικής απόφασης από την Δικαιοσύνη, 42 εργαζόμενοι στο Δήμο Παλλήνης.

Πρόκειται για νέα προσωρινή διαταγή η οποία εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 2013 και αφορά εργαζόμενους οι οποίοι εντάχθηκαν στο δυναμικό του Δήμου Παλλήνης τον Απρίλιο του 2011 για χρονική απασχόληση 8 μηνών. Η νέα προσωρινή διαταγή εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή των ιδίων των εργαζομένων που όμως υποστηρίχθηκε από το Δήμο Παλλήνης.