Παραλήφθηκε από το Δήμο Παλλήνης η Πολεοδομική Μελέτη της ΠΟΑΠΔ στο Κτήμα Καμπά

Παραλήφθηκε από το Δήμο Παλλήνης ο φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης της «Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» (ΠΟ.Α.Π.Δ.) στην περιοχή Κάντζας και στα όρια που εκτείνεται το Κτήμα Καμπά.Ο φάκελος διαβιβάστηκε στο Δήμο από το ΥΠΕΚΑ όπου και αρχικά υποβλήθηκε όπως ορίζει ο νόμος με ζητούμενο την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Πολεοδομικής Μελέτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Παλλήνης, ο φάκελος βρίσκεται ήδη στην κατοχή των δημοτικών παρατάξεων προκειμένου να μελετήσουν το πυκνό περιεχόμενό του για να εκφράσουν τις απόψεις τους στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πρόκειται να ακολουθήσει.

Πρόθεση του Δημάρχου κ. Αθ. Ζούτσου είναι η Πολεοδομική Μελέτη να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία προβλέπεται από τον νόμο περί «Καλλικράτη».

Η εν λόγω Επιτροπή συμβαίνει να συγκροτείται αυτή την εποχήαπό εκπροσώπους συλλογικών φορέων του Δήμου και αριθμό δημοτών- και κατά τα φαινόμενα η πρώτη ενασχόλησή της θα είναι το έργο πολεοδόμησης του Κτήματος Καμπά.

Στην ανακοίνωση του Δήμου τέλος, αναφέρεται ότι «δόθηκε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης» προκειμένου «να εξετάσει τη νομιμότητα και την πληρότητα του φακέλου, καθώς και την ορθή εφαρμογή των Πολεοδομικών διατάξεων» καθώς και «να ετοιμάσει την εισήγηση της προς το δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης.»

Η επεξεργασία της προς έγκριση πολεοδομικής μελέτης για την αξιοποίηση του Κτήματος Καμπά θα γίνει στη βάση της θετικής γνωμοδότησης του πρώην Δήμου Παλλήνης (εκδόθηκε επί Δημαρχίας Σπύρου Κωνσταντά) ως προς τους όρους της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχε καταθέσει η εταιρεία REDS.

Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι του μεγάλου έργου που προορίζεται στο Κτήμα Καμπά έτυχαν της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου τον Ιούλιο 2009 και για να συμβεί αυτό, η εταιρεία REDS στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον πρ. Δήμο Παλλήνης δέχθηκε:

  • να μειώσει τη δόμηση στο 50% της συνολικής έκτασης του Κτήματος Καμπά. Δηλαδή από τα αρχικά 315 στρέμματα της ιδιοκτησίας της, να αξιοποιήσει για τις ανάγκες του Εμπορικού Κέντρου τα 157,5 στρέμματα συμπεριλαμβανομένου του Εργοστασίου Καμπά.
  • Να παραχωρήσει το 50% της συνολικής ιδιοκτησίας της για κοινόχρηστο πράσινο (157,5 στρ.) στο Δήμο Παλλήνης.
  • Να συναινέσει στην πρόταση του Δήμου για «ενσωμάτωση» των 10-12 κινηματογράφων στο χώρο που θα κτιστούν τα εμπορικά καταστήματα σε παράλληλη προς αυτά διεύθυνση, -στην αρχική πρόταση οι κινηματογράφοι προορίζονταν σε άλλη θέση- έτσι ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια των αδόμητων χώρων μεταξύ εργοστασίου, σταθμαρχείου και αποθηκών.
  • Αποδέχθηκε την υπογειοποίηση τμήματος της οδού Λεονταρίου στο σημείο που βρίσκονται τα σχολεία.
  • Συμφώνησε με την πρόταση του Δήμου να μην αποτελεί η οδός Λεονταρίου την κύρια πρόσβαση του Εμπορικού Κέντρου. Η REDS δεσμεύθηκε “η πρόσβαση στο Εμπορικό Κέντρο να γίνεται από παράπλευρη οδό της Αττικής οδού η οποία θα κατασκευασθεί από την ίδια στο σύνολο του ανατολικού μήκους της ιδιοκτησίας της…”
  • Ανέλαβε τη δέσμευση να συντάξει με δαπάνες της τη μελέτη και κατασκευή των παρακαμπτηρίων οδών Μάνης και Σολωμού, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία και το κόστος των απαλλοτριώσεων θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το δημόσιο.
  • Αποδέχθηκε την πρόταση του Δήμου να περιέλθει η κυριότητα του Εργοστασίου Καμπά στο Δήμο Παλλήνης ευθύς ως εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά.
  • Αναφορικά με τη Βίλα Καμπά: δέχθηκε να αποκατασταθεί κτιριακά με δική της ευθύνη αμέσως μετά την υπουργική απόφαση οριοθέτησης του έργου και να αποδοθεί στο Δήμο ευθύς ως εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου.
  • Αποδέχθηκε το αίτημα του Δήμου Παλλήνης να συνδεθούν με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Εμπορικού Κέντρου οι οικισμοί I & II των Εργατικών Κατοικιών, ενώ θα μελετηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης και των οικισμών της Κάντζας και του Αγίου Νικολάου υπό δύο προϋποθέσεις:

α) Να υπάρχει νομικά η δυνατότητα απορροής του πλεονάζοντος νερού – προϊόντος στο ρέμα,
β) Να επιτευχθεί γενικότερη συναίνεση για την υλοποίηση του συνολικού έργου στο Κτήμα Καμπά.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 288/2 Νοεμβρίου 2011 και –ουσιαστικά- «εν ονόματι της» οι δύο πλευρές –Δήμος και REDS- συμφώνησαν τον Ιούλιο του 2009 για την ανέγερση του Εμπορικού Κέντρου «σε κλίμα αγαστής συνεργασίας και συναίνεσης».

Άλλωστε, η συνεδρίαση του –τότε- Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 κατέληξε με θετική υπέρ των όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γνωμοδότηση, συμπεριλαμβάνοντας στην σχετική απόφασή της –Αρ. Πρωτ.: 3389/24-9-2009- τις συγκλίσεις των δύο πλευρών, του Δήμου και της REDS. (επάνω: αντίγραφο Πρακτικού της επίμαχης συνεδρίασης)

Σύμπτωση: Το τρισέλιδο κείμενο συμφωνίας μεταξύ της τότε Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παλλήνης και της REDS φέρει τον τίτλο «Μνημόνιο Συμφωνίας»!

Η υπόθεση της οφειλής του Δήμου

Αναφορικά με την οφειλή των 4.600.000 € του Δήμου Παλλήνης προς την REDS: δεδομένου ότι η εταιρεία κατηγορηματικά αρνήθηκε την πρόταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης για «απόσβεση» του χρέους με παραχώρηση γης από τους οικισμούς Βακαλόπουλο, Μπαλάνα, κ.α., οι ενδείξεις παραπέμπουν σε συμφωνία των δύο πλευρών «μέσω» του Κτήματος Καμπά. Βάσει του συμφωνητικού του 2009 η REDS πρέπει να δώσει στο Δήμο περίπου 157 στρέμματα γης, το πιθανότερο να κρατήσει τα 9 στρέμματα και θα αποδώσει τα υπόλοιπα.
Η εξέλιξη αυτή είναι η πιθανότερη, κρατάμε όμως μικρό ..καλάθι μέχρι να κλείσει η εκκρεμότητα και τα χρήματα παραμείνουν στο Δήμο.

Υπενθυμητικά να αναφερθεί ότι ο «Νεολόγος» παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις για το υπό ανέγερση έργο στο Κτήμα Καμπά από το 2006 και όπως οι παλαιότεροι αναγνώστες του θα θυμούνται οι σελίδες του, κυρίως τα πρωτοσέλιδά του, αποτέλεσαν την κύρια αν όχι μοναδική πηγή ενημέρωσης των πολιτών για το συγκεκριμένο ζήτημα, φιλοξενώντας παράλληλα στα φύλλα του πλήθος αντιτιθέμενων απόψεων, τακτική που θα εξακολουθήσει να τηρεί και στον τρέχοντα χρόνο.
Ενδεικτικές της υπενθύμισης αυτής, οι σελίδες του «Νεολόγου» που ακολουθούν και οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, αναδεικνύουν και το κλίμα της εποχής.