Με παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, πατάτες από το Νευροκόπι στην Παλλήνη με τιμή ανά κιλό τα 28 λεπτά!

Πατάτες από το Νευροκόπι για τους δημότες του Δήμου Παλλήνης στην χαμηλή τιμή των 28 λεπτών το κιλό!

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Δημοτική Αρχή Παλλήνης, η οποία φρόντισε να έρθει σε επαφή και συνεννόηση με τους πατατοπαραγωγούς του Νευροκοπίου και να διασφαλίσει την «κάθοδό» τους στο Δήμο, σε ημέρα και ώρες που θα αναγγελθούν σε περίπου ένα δεκαήμερο από σήμερα.

Για την επιτυχή έκβαση του ενδιαφέροντος αυτού εγχειρήματος, απαιτείται η συμπλήρωση από πλευράς καταναλωτή ενός απλού εντύπου παραγγελίας και η επίδοσή του στο Δημαρχείο Παλλήνης, δεδομένου ότι οι παραγωγοί του Νευροκοπίου θα πρέπει να γνωρίζουν την ποσότητα της παραγωγής που θα μεταφέρουν με δικά τους μέσα.

Για την κάθε ποσότητα που θα προμηθεύεται ο καταναλωτής, θα καταβάλλεται το αντίτιμο απευθείας στον παραγωγό.

Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης έχει ως εξής:


Παρέμβαση στο καταναλωτικό κίνημα: Διάθεση πατάτας

«Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο οικονομικό περιβάλλον επιβάλλουν την παρέμβαση και λήψη μέτρων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυ κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας για τους δημότες μας.

Ο Δήμος Παλλήνης, στοχεύοντας στην στήριξη των νοικοκυριών , παρεμβαίνει καθημερινά με νέες δράσεις.

Σήμερα ξεκινάμε την παρέμβαση στο καταναλωτικό κίνημα.

Σε συνεργασία με τους πατατοπαραγωγούς του Νευροκοπίου θα διατεθούν πατάτες στον Δήμο μας στην πολύ χαμηλή τιμή των 28λ. ανά κιλό.

Καλούμε τους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας, που επιθυμούν να προμηθευτούν πατάτες να συμπληρώσουν τα έντυπα παραγγελίας που διατίθενται ηλεκτρονικά στο www.palini.gr η σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο Παλλήνης, (Ιθάκης 12, Γέρακας ), Γραφείο Αντιδημάρχων, τηλ.210-6604638, μέχρι 8 Μαρτίου 2012.

Μετά την συγκέντρωση των εντύπων παραγγελίας, εντός 10 ημερών και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα γίνει η διάθεση από τους ίδιους τους πατατοπαραγωγούς, -στους οποίους και θα καταβάλλεται το αντίτιμο της αγοράς- αυστηρά, σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας.»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛ.: ………………………………………………………………………………..

ΑΔΤ: …………………………………………………………………………………

ΑΦΜ: …………………………………………………………………………………..

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(σε κιλά): …..……………………………………………………………………………..