Τα ονόματα των 91 ατόμων που θα εργαστούν επί πέντε μήνες στο Δήμο Παλλήνης, μέσω του ΟΑΕΔ

oaed

Ενενήντα ένα (91) άτομα από σύνολο 27.948, συγκροτούν τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα οι οποίοι θα μπορέσουν να απασχοληθούν επί πέντε μήνες στο Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων που αναρτήθηκε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 στο site του ΟΑΕΔ.

Οι 91 επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν μέχρι και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 στον ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι προκειμένου να παραλάβουν το σχετικό συστατικό σημείωμα υπόδειξης και στην συνέχεια να παρουσιαστούν στο Δήμο Παλλήνης.Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα καθώς και από τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) της περιοχής τους.

Τα 91 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα επιτυχόντων του ΟΑΕΔ είναι: (στο μέσο των ονομάτων το πατρώνυμο)

1. Δασκαλοπούλου Ανδρ. Αρετή
2. Πενσα Νικ. Μερόπη
3. Χαραλάμπους Λάμπρου Όλγα
4. Παππά Παναγ. Ισμήνη
5. Παλαιοπουλου Νικ. Γεωργία
6. Κομπογιωργα Γεωργ. Μαρία
7. Εμβαλωματελλη Δημ. Χριστίνα
8. Ρηγόπουλος Κωνστ. Ανδρέας
9. Βύσιου Γεώργ. Θεοδώρα
10. Παπαζαχαρία Ηλία Όλγα
11. Χαρισιάδης Ηλία Γρηγόριος
12. Νάνος Νικ. Βασίλειος
13. Κάγκαλου Γεωργ. Αναστασία-Φωτεινή
14. Καπίρη Αναστ. Μανθούλα
15. Τσεπα Δημητρ. Σταματία
16. Παρλαβάντζας Δημ. Ιωάννης
17. Κοτζιά Θεοδ. Αγγελική
18. Αποδουλιανάκη Π. Γαρυφαλλιά Χριστίνα
19. Καρρά Λάμπρου Γεωργία
20. Σκουφίδη Δημ. Μαρία
21. Κεφαλλωνίτη Αλεξ. Φωτεινή-Αθανασία
22. Κρητικού Κωνστ. Βασιλική
23. Σεραφειμίδου Αντ. Βασιλική
24. Παύλου Χρ. Μαρία
25. Τζέμη Ευαγ. Ελένη
26. Παυλίδης Νικ. Κωνσταντίνος
27. Τρούπη Αργ. Ελένη
28. Σταμούλης Φωτ. Σπυρίδων
29. Τσιαμούλη Αχιλ. Σταυρούλα
30. Μιχαλόπουλος Παναγ. Αντώνιος
31. Κρητικού-Τσαμαλη Στ. Αθανασία
32. Ξαγοράρη Νικ. Ευτυχία
33. Μπάλλα Παναγ. Ασπασία
34. Παπαπετρόπουλος Κωνστ. Πέτρος
35. Γκουζούνη Ιωαν. Ευθυμία
36. Λασπά Νικ. Ιωάννα
37. Σκαμπαρδώνη Χρηστ. Δέσποινα
38. Ρούσσου Ευαγ. Αικατερίνη
39. Μεσσολωρά Περ. Ζηνοβία
40. Χαϊκάλη Ιωαν. Άννα-Διονυσία
41. Βλάχου Ιωαν. Ελένη
42. Μαρτζακλα Διον. Πούλια
43. Ζαρανη Γεωργ. Μαρία
44. Ηλιοπούλου Νικ. Παναγιώτα
45. Σαμαράς Γεωργ. Βάιος
46. Ρόζου Άγγελ. Ευγενία
47. Παπαϊωάννου Φραγκλ. Κίμων
48. Γεωργούλα Κωνστ. Παρασκευή
49. Σκόρδου Θωμάς Αλεξία
50. Κατσαούνης Κωνστ. Πέτρος
51. Μαγγιώρου Σπ. Βασιλική
52. Παππά Χρ. Ελένη
53. Πλυτζανοπούλου Γεωργ. Βασιλική
54. Τζαναβάρη Σταμ. Σταματίνα
55. Ζουγανέλη Σπ. Μαρία
56. Αδρασκελά Κωνστ. Κωνσταντίνα
57. Κουμαντάκη Στ. Αναστασία
58. Ρίγκας Παναγ. Χρήστος
59. Τσαπάρα Δημ. Σταματία
60. Βασιλάκου Θωμά Πολύμνια
61. Κόλλια Παντ. Κυριακή
62. Βασιλοπούλου Δημ. Βασιλική
63. Γαζοράκη Παντ. Ευαγγελία
64. Τσουκαλά Νικ. Αθανασία
65. Σακελαρίου Κωνστ. Βασιλική
66. Ζάρα Νικ. Σταματία
67. Βογιατζόγλου Παν. Ελισάβετ
68. Παπαδάτου Ιωαν. Δήμητρα
69. Βεργέτη Παναγ. Άννα
70. Κουτσιώρης Σωκρ. Αργύρης
71. Σκιαδάς Κωνστ. Παναγιώτης
72. Δανιήλ Κωνστ. Αιμιλία
73. Παπαδημητρίου Αθαν. Γεωργία
74. Νικολάου Δημ. Κωνσταντίνος-Ιωάννης
75. Κυριακου Νικ. Μαριέττα
76. Σπανού Δημ. Μαρία -Ελένη
77. Λαλιώτης Ευαγ. Παναγιώτης
78. Αμούργης Γερ. Αναστάσιος
79. Καλούμενου Νικ. Αικατερίνη
80. Πρόφης Ευαγ. Αναστάσιος
81. Παπαδόπουλος Γεωργ. Αναστάσιος
82. Μπακαλου Αθαν. Ευαγγελία
83. Κουντούρη Ιωαν. Κυριακή
84. Βεργοπούλου Νικ. Σταυρούλα
85. Δελατόλα Κωνστ. Μαρία
86. Σωφρονά Ελευθ. Αναστασία
87. Γαλανού Στυλ. Μαργαρίτα
88. Ποθητού Γεωργ. Αικατερίνη
89. Αντωνάτος Σπ. Κωνσταντίνος
90. Καραβασίλη Βασ. Βασιλική
91. Κλιματσουδα Δημ. Κωνσταντίνα

Σημειώνεται ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των επιτυχόντων είναι πέντε μήνες, με καθαρές μηνιαίες αμοιβές-αποδοχές 490 € για τους άνω των 25 ετών και 427 € για τους κάτω των 25 ετών.
Στις μικτές μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα είχαν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.1
2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆3
4. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆4
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.