Με τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 η διόρθωση των τιμών των οικοπέδων για τον Δήμο Νέας Μάκρης για τα έτη 2011-2013

akinito
akinito

Με τροποποιητική ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και με μόνη την αναγραφή σε αυτήν του λόγου της τροποποίησης στο πεδίο των παρατηρήσεων του φορολογούμενου,

χωρίς την τροποποίηση λοιπών στοιχείων της δήλωσης, θα γίνει η διόρθωση των τιμών των οικοπέδων για το Δήμο Νέας Μάκρης για τα έτη 2011-2013.

Με αυτό τον τρόπο –σύμφωνα με την ΠΟΛ 1182/2016- θα τίθεται στη συνέχεια σε εφαρμογή η μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. ετών 2011-2013, στην οποία ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη νέα μειωμένη τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ.

Η απόφαση αυτή αφορά την τροποποίηση της αξίας των Οικοπέδων εκτός ΑΠΑΑ της περιφέρειας του δήμου Νέας Μάκρης, η οποία αναπροσαρμόστηκε με την ΠΟΛ.1239/23.10.2015, μετά την απόφαση του ΣτΕ 3833/2014.