Μέχρι 15 Μαίου 2020 οι εγγραφές και μόνο διαδικτυακά στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παλλήνης

Έως το τέλος Μαΐου η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2020-2021.  

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και με τη χρήση των κωδικών του taxisnet.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ανοίγει την Παρασκευή, 15 Μάιου 2020.

Εξαιρούνται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στις εν λόγω περιπτώσεις, οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής θα εξακολουθήσουν και φέτος να γίνονται με την εγγραφή των μαθητών/τριών, κατ’ ιδίαν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Η ηλεκτρονική δήλωση υποβάλλεται από τους γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων, για το νηπιαγωγείο όπου ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου.

Σημειώνεται ότι τα χωροταξικά όρια των σχολικών μονάδων του Δήμου Παλλήνης, βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο (http://www.dipeanatol.att.sch.gr – Σχολικές Περιφέρειες) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, ενδέχεται να προχωρήσει σε αλλαγές των χωροταξικών ορίων, λόγω της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής από το έτος 2020-2021. Για οποιεσδήποτε αλλαγές, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από το Δήμο Παλλήνης.

Σημείωση Ν: μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης, 14 Μαίου 2020 οι αναφερόμενες  στο κείμενο ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν λειτουργούσαν.