Λωρίδα πεζόδρομου και διαμορφώσεις προσβάσεων στον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου

Κατασκευάστηκε από το Δήμο Κρωπίας (έτος κατασκευής το 2017) λωρίδα πεζόδρομου και έγιναν ανάλογες διαμορφώσεις προσβάσεων στον Σταθμό Προαστιακού-Μετρό Κορωπίου προς Λεωφόρο Παιανίας-Μαρκοπούλου το 2018.

Οι εργασίες κοπής των στηθαίων από την Περιφέρεια Αττικής με την τοποθέτηση οδικής φωτοσήμανσης για πεζούς και ΙΧ ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2019 και ακολούθησε αντίστοιχη κοπή στηθαίων από συνεργείο του Δήμου Κρωπίας τον Απρίλιο του 2019.

Το έργο αυτό εντάσσεται σε παρεμβάσεις εξυπηρέτησης εργαζομένων, επισκεπτών και κατοίκων που αποκλείονται από στηθαία ασφαλείας και δεν υπάρχουν διέξοδοι για πεζούς.

Στην στροφή μετά τα φανάρια θα λυθεί και το χρόνιο πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων με το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο Ανατολικής Πόλεως Κορωπίου που εξελίσσεται και την σύνδεση του στο σημείο αυτό με την μεγάλη τάφρο ομβρίων της Αττικής Οδού.