ΝΑΙ του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α στην Πολεοδόμηση του Κτήματος Καμπά. Υπολείπεται η ανάρτηση της Μελέτης

Μακέτα του έργου στο Κτήμα Καμπά

Με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε η πολεοδόμηση του Κτήματος Καμπά και επί της ουσίας, κλείνει ένα κεφάλαιο 11 χρόνια μετά την εκκίνηση του.Η συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α έγινε υπό την προεδρία της Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου, Ρένας Κλαμπατσέα, έγινε σε συνέχεια της δεύτερης συνεδρίασης (27 Ιουλίου 2018) κατά την οποία δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του αιτήματος έγκρισης πολεοδόμησης, παρέστησαν οι εκπρόσωποι της επισπεύδουσας εταιρείας REDS, όχι, όμως, οι εκπρόσωποι του Δήμου Παλλήνης, οι οποίοι αν και εκλήθησαν, «εκτίμησαν» ότι το θέμα δεν ήταν υψηλής προτεραιότητας για τους ίδιους και την πόλη!

Αντικείμενο της τελευταίας συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, το ζήτημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη οικιστική ζώνη των οικισμών, Άγιος Νικόλαος, Κάντζα και Εργατικές Κατοικίες οι οποίοι γειτνιάζουν με το Κτήμα Καμπά και αναμφίβολα θα υποστούν τις όποιες επιπτώσεις από τη λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου όταν τεθεί σε λειτουργία.

Ειδικότερα: το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, ζήτησε από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να γνωμοδοτήσει επί συγκεκριμένων προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υποβλήθηκαν από το Δήμο Παλλήνης -ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου- και οι οποίες υιοθετήθηκαν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του Κτήματος Καμπά. (οι ρυθμίσεις αφορούν: κόμβους, πλάτη οδών, συνδέσεις, χώρους στάθμευσης, κ.ά.)

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών γνωμοδότησε θετικά επί των προτάσεων και η πρόταση ως εναπομείνασα εκκρεμότητα, εισήχθη χθες προς συζήτηση και ολοκληρώθηκε με την εγκριτική υπέρ της πολεοδόμησης, απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α θα προωθήσει στο Δήμο Παλλήνης τον φάκελο της Πολεοδομικής Μελέτης προκειμένου να αναρτηθεί επί 15νθήμερο και να τεθεί –συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων- υπόψη των Δημοτών του Δήμου Παλλήνης.

Η ανάρτηση θα είναι δημόσια και όχι σε κλειστό χώρο.

Ο Νεολόγος της 18ης Μαίου 2007 (11 χρόνια πριν!) αναγγέλλει την πρόθεση της εταιρείας REDS να κατασκευάσει Εμπορικό Κέντρο με προδιαγραφές που σήμερα δεν ισχύουν. (110.000 τ.μ. η αρχική πρόβλεψη, 79.700 τ.μ. η προς δόμηση επιφάνεια σήμερα, με βάση την επιτυχή συμφωνία του πρ. Δημάρχου Παλλήνης, Σπ. Κωνσταντά .-50% δόμηση, 50% κοινόχρηστοι χώροι)

(Όταν η εταιρεία τροποποίησε -άμβλυνε τις επιβαρύνσεις της γης με ηπιότερο κατασκευαστικό σχεδιασμό- η δημοτική αρχή, υιοθετώντας πρακτικές υπηρεσιών που διαχειρίζονται απόρρητα έγγραφα, έδειξε τον φάκελο στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σε κλειστό χώρο, απαγορεύοντας τη λήψη φωτοτυπημένων τμημάτων τους τα οποία ήθελαν να τα μελετήσουν για να σχηματίσουν ακριβή αντίληψη επί των περιεχομένων τους!)

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις από δημότες του Δήμου Παλλήνης, ο φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, στη συνέχεια θα προωθηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας και η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Στο ενδεχόμενο υποβολής ενστάσεων, αυτές, θα εκδικαστούν σε δεύτερο χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης.

Για το ζήτημα του υπό κατασκευή Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά, ο «Νεολόγος» θα επανέλθει σύντομα.