Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Μετανάστες άνω των 16 ετών στο Δήμο Παλλήνης

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες άνω των 16 ετών και υπό την προϋπόθεση να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης.

Αρκεί, να εκδηλωθεί ενδιαφέρον (γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Δια Βίου Μάθησης, Ειρήνης Κουνενάκη,τηλ.210-6604658) από όσους μετανάστες πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μετανάστες να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής.

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.