Τέσσερα Σχολεία της Παλλήνης και το Κατάστημα του πρώην Δημαρχείου ενταγμένα στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ»

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πέντε δημοτικών κτιρίων, με προφανή τα πλεονεκτήματα τέτοιων παρεμβάσεων, πέτυχε ο Δήμος Παλλήνης, στα πλαίσια της ένταξης του στην Πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Παλλήνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική.
Τα κτίρια που θα γίνουν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, είναι:

  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
  • 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης
  • Δημαρχείο Δ. Ε. Παλλήνης

Οι παρεμβάσεις έχουν σκοπό να μειώσουν τις θερμικές απώλειες , να αναβαθμίσουν το σύστημα θέρμανσης, την μόνωση σωληνώσεων μεταφοράς ζεστού νερού, τον έλεγχο των θερμαντικών σωμάτων, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την προσθήκη θερμομόνωσης στην οροφή και την μόνωση του κελύφους των κτιρίων.