Τα Εκλογικά Τμήματα στο Δήμο Παλλήνης. Βρείτε το Τμήμα που ψηφίζετε

Βρείτε τα Εκλογικά Τμήματα στα οποία ψηφίζετε με βάση το επώνυμο σας. Υπενθυμίζεται ότι το κάθε Εκλογικό Τμήμα θα δέχεται τους ίδιους εκλογείς σε δύο αίθουσες.

Π.χ. στο Εκλογικό Τμήμα 4594Β ψηφίζετε σε δύο κάλπες για τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές Εκλογές και στο Εκλογικό Τμήμα 4594Α σε διπλανή αίθουσα ψηφίζετε για τις Ευρωεκλογές και τις Περιφερειακές Εκλογές.

Υπομονή και ψυχραιμία! Αξίζει η ταλαιπωρία! Θα κάνετε χρήση ενός από τα σημαντικότερα δικαιώματα σας.

Θα εκλέξετε το Δήμαρχο της επόμενης τετραετίας, τους εκπροσώπους σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Κοινοτικό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Παλλήνης
για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές

Τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Παλλήνης
για τις Ευρωεκλογές και τις Περιφερειακές Εκλογές