(Νέα) Αποτελέσματα από τρία Εκλογικά Τμήματα του Γέρακα

4908 Εκλογικό Τμήμα Γέρακα

192 Α. Ζούτσος
72 Π. Μερτύρης
30 Κ. Μπάκας
24 Α. Βολιώτης
23 Ν. Γαβράς

4902 Εκλογικό Τμήμα Γέρακα

148 Α. Ζούτσος
55 Π. Μερτύρης
29 Κ. Μπάκας
29 Α. Βολιώτης
16 Ν. Γαβράς

4904 Εκλογικό Τμήμα Γέρακα

182 Α. Ζούτσος
74 Π. Μερτύρης
34 Α. Βολιώτης
19 Ν. Γαβράς
16 Κ. Μπάκας