Αποτελέσματα στο περίπου 11% των Εκλογικών Τμημάτων του Δήμου Παλλήνης

Στα 8 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης47,40%, Α. Ζούτσος, ψήφοι: 1.229
19,98% Π. Μερτύρης, ψήφοι: 518
14,27% Κ. Μπάκας, ψήφοι: 370
9,95% Α. Βολιώτης, ψήφοι: 258
5,67% Ν. Γαβράς, ψήφοι: 147