Χρηματοδοτείται με 73 εκατ. ευρώ το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης!

Ποσόν ύψους 73.399.750 ευρώ προορίζονται για το Δήμο Παλλήνης σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Με τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην Παλλήνη, στο Γέρακα και στην Ανθούσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα οριστικοποιηθεί ο αποδέκτης των λυμάτων, ο οποίος, σύμφωνα με τα διαφαινόμενα είναι το ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για επιτυχία ιδιαίτερου μεγέθους για το Δήμο Παλλήνης, δεδομένου, ότι: το κόστος των εσωτερικών δικτύων στις πόλεις που δημιουργείται Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού κατά κανόνα επιβαρύνει τους ίδιους τους πολίτες και κατά δεύτερο λόγο, σύμφωνα με τον πίνακα των εγκεκριμένων έργων, από το σύνολο της ανατολικής Αττικής, ο μοναδικός Δήμος που φέρεται ως δικαιούχος έργου αποχέτευσης είναι της Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Νίκο Μπάρδη

Εξυπακούεται ότι για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου, υποβλήθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους από το Δήμο Παλλήνης οι σχετικές μελέτες, οι οποίες –και εκ του αποτελέσματος- αξιολογήθηκαν ως επαρκείς.

Το ποσόν των περίπου εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ προέρχεται από τους πόρους του προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» από το σύνολο των 300 εκατ. ευρώ για 40 συνολικά έργα σε όλη τη χώρα, σχετικά με δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων. (η σχετική ανακοίνωση από πλευράς υπουργείου για τα 40 εγκριθέντα έργα έγινε μόλις το απόγευμα της Τετάρτης 2 Νοεμβρ. 2011)

Σημειώνεται, ότι τον φάκελο υποβολής των μελετών για τις τρεις πόλεις του Δήμου Παλλήνης και την απαιτούμενη στην συνέχεια «παρακολούθησή του», τον χειρίστηκε προσωπικά και αθόρυβα ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσος συνεπικουρούμενος από τον εκτελώντα χρέη Γεν. Γραμματέα στο Δήμο, κ. Γεώργιο Τέντη.

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες του Δήμου απαλλάσσονται από οποιαδήποτε συμμετοχή στο κατασκευαστικό κόστος του εσωτερικού δικτύου, το οποίο, για να γίνει με σαφήνεια κατανοητό, θα κατασκευαστεί σε κάθε οδό και πάροδο των τριών πόλεων και σε αυτό θα συνδεθεί κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά, είτε πρόκειται για πολυκατοικία, είτε για μονοκατοικία.

Αξιοσημείωτο: ο δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζούτσος επέλεξε και συμπεριέλαβε στην μελέτη που αφορά την πόλη του Γέρακα και τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και υγρών αποβλήτων στις περιοχές Γαργηττό Ι και Γαργηττό ΙΙ και ειδικότερα τα τμήματα που περικλείονται από τους δρόμους:

Σε ότι αφορά τον Γαργηττό Ι:

Μιλτιάδου, Κλεισθένους, Κλεοβούλου, Αναξαγόρα, Ξενοφώντα, Αριστογείτονα

Στον Γαργηττό ΙΙ:

Πυθίας, Ήρας, Εκάβης, Κλεισθένους, Αθηνάς, Ανθέων

Η συγκεκριμένη επιλογή της δημοτικής αρχής, υποδηλώνει ότι θα επιστραφούν τα χρήματα του κόστους κατασκευής σε όσους κατοίκους οι ιδιοκτησίες τους συμπεριλαμβάνονται στις δύο αυτές μελέτες και έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης και βέβαια –αυτό κι αν δεν έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την οικονομική κρίση που διανύουμε…- δεν θα καταβληθεί το κόστος κατασκευής από όσους οι ιδιοκτησίες τους πρόκειται να συνδεθούν με το εσωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για τη μια εκ των δύο μελετών σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων που ήδη εκτελούνται στο Γαργηττό Ι καθώς και για τη μια εκ των δύο μελετών σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων που ήδη εκτελούνται στο Γαργηττό ΙΙ. (σχετική αναφορά για το σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων στους κατοίκους των περιοχών αυτών έγινε προ ολίγων εβδομάδων, (12 Οκτωβρίου 2011) από τον Δημοτικό Σύμβουλο της συμπολίτευσης και πρ. αντιδήμαρχο της πόλης, κ. Δημήτριο Καρρά.)

Απομένει τώρα ο αποδέκτης των λυμάτων της αποχέτευσης. Υπό την προϋπόθεση ότι τελικά θα είναι το ΚΕΛ Ψυτάλλειας –που μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση εξελίσσεται το όλο ζήτημα, σύμφωνα με αξιόπιστες-υψηλόβαθμες πηγές της ΕΥΔΑΠ- για πρώτη φορά το φως στην σήραγγα της διαδρομής δεκαετιών, αρχίζει να λυτρώνεται από το “θάμπωμα” και να σηματοδοτεί το τέλος μιας ντροπής για την κοινωνία και τη δημόσια υγεία των πολιτών της…