Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση του έργου αποχέτευσης στο Δήμο Παλλήνης

Οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας με τον Δήμαρχο Θανάση Ζούτσο

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το περιεχόμενο της σύμβασης του έργου της αποχέτευσης στο Δήμο Παλλήνης και τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να συνυπογραφθεί από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας “ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ” και της ΕΥΔΑΠ.

Σήμερα, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας επισκέφθηκαν την Δημοτική Αρχή Παλλήνης με αντικείμενο συζήτησης, την εγκατάσταση και ανάπτυξη των εργοταξίων και με προοπτική, οι εργασίες να ξεκινήσουν εντός του προσεχούς τριμήνου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο (με συμβατικό τίμημα 35.140.734 €) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διετίας και στις εργασίες του, περιλαμβάνονται, το πρωτεύον δίκτυο, έκτασης 19,5 χλμ, του δευτερεύοντος, έκτασης 152,5 χλμ, η κατασκευή 13 αντλιοστασίων καθώς και των συνδέσεων με τα ακίνητα.