Συνεδριάζει, σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σήμερα, Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας υπό την προεδρία του κ. Στ. Κατραμάδου.

Στα προς συζήτηση θέματα και οι εγκρίσεις τεσσάρων παραδοθέντων μελετών με αναφορά, στην ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, στην τοπογραφική αποτύπωση των κοινόχρηστων χώρων, στην τακτοποίηση αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων και στη βελτίωση των υποδομών στην οδό Δημάρχου Χρ. Μπέκα στα Σπάτα. Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την ίδρυση του 3ου Γυμνασίου στην Αρτέιμδα. (15ο θέμα)

Η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης περί μη αναπροσαρμογής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.444/2016).

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους διαφήμισης έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.447/2016).

3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους στάθμευσης ζωήλατων οχημάτων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.448/2016).

4. Λήψη απόφασης έγκρισης επιβολής τέλους χρήσης χώρου κατάληψης περιπτέρων βάση του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (αρ.απόφ.Ο.Ε.446/2016).

5. Λήψη απόφασης έγκρισης καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.445/2016).

6. Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού ή συνομολόγησης περιεχομένου της αγωγής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Κατσιμίχα Δημήτριο για την υπόθεση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «OTEestate» (αρ.απόφ.Ο.Ε.412/2016).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «Γιαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος», στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.16011/1-6-2016 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.064/2016).

8. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μετατροπή του εν λόγω τμήματος (ΚΑΕΚ 050233614018) του Ο.Τ.1225-1226 της Π.Ε.7-8-9 από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομήσιμο, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.15325/2008 απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης του 18ου Τμήματος του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.065/2016).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης επέκτασης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στην Π.Ε.12 Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και συγκεκριμένα απέναντι από το Ο.Τ. Γ2533 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, με προτεινόμενη χρήση γης «τουρισμός – αναψυχή» (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.066/2016).

10. Λήψη απόφασης περί οριστικής παραλαβής – έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη κοινοχρήστων χώρων Δήμου».11. Λήψη απόφασης περί παραλαβής – έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στο Ο.Τ. 1846-1848 ΠΕ6 Δ.Ε. Αρτέμιδος.

12. Λήψη απόφασης περί παραλαβής – έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων».

13. Λήψη απόφασης έγκρισης του έργου και της υπ’αριθμ.114/2016 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών οδού Δημάρχου Χρ. Μπέκα Δημοτικής Ενότητας Σπάτων».

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικών ετών 2013, 2014 & 2015.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ίδρυσης 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.61/2016).

16. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 2 επταήμερη 24ωρη βάση, υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας για το έτος 2017.

17. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε επταήμερη 24ωρη βάση, υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και συγκεκριμένα για τα τμήματα α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & γ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, για το έτος 2017.

18. Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας (υπ’αριθμ.34018/11-11-2016 εισήγηση).

19. Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας (υπ’αριθμ.34429/16-11-2016 εισήγηση).

20. Λήψη απόφασης έγκρισης για την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης χορήγησης επιχειρηματικής κάρτας καταθέσεων «Bank in Office» μεταξύ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου – Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και των σχετικών συμβατικών εγγράφων – Καθορισμός κατόχων για τη χρήση των Επιχειρηματικών Καρτών Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» στο ειδικού τύπου Μηχάνημα (ΑΤΜ) στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης.

21. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση, όπου απαιτείται.

22. Λήψη απόφασης έγκρισης α) διαγραφής οφειλής του θανόντος Δ.Μ. από τους 435/2013, 47/2014, 146/2015 Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.1-4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ και β) την εκ νέου βεβαίωση στο όνομα της Ε.Β. ως νόμιμη κληρονόμος του θανόντος με επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014».

23. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής της Φ.Δ. από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.1-4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ και επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014.