Πέντε πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί του Δήμου Παλλήνης υποψήφιοι προς μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία

Πέντε πρώην δημοτικοί αστυνόμοι του Δήμου Παλλήνης συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της επιβληθείσας με κοινή απόφαση δύο υπουργών, διαδικασίας κινητικότητας τους.

Πρόκειται για την Ελένη Διβάνη, τον Ιωάννη Καπετανάκη, την Χριστίνα Κιτσαντά, την Πολύμνια Λιβανού και τη Μαρία Περιστεράκηπρόσωπα οικεία και προσφιλή σε μεγάλο αριθμό πολιτών του Δήμου Παλλήνης- οι οποίοι, ήδη, αξιολογούνται μέσω ψυχοτενικών και υγειονομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, “μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. Αλφαβητικός Πίνακας των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητας ή μη αυτών στις ως άνω διαδικασίες, προκειμένου το Α.Σ.Ε.Π. να προβεί στην κατάρτιση των Πινάκων Κατάταξης και Διάθεσης Υπαλλήλων, τους οποίους και θα διαβιβάσει στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.”