Το υπό κρίση Π.Δ. περί “χρήσεων γης” θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Kλιματικής Αλλαγής, υπό τον τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο άρθρο 14 του Σχεδίου του Σχεδίου του ΠΔ. το οποίο αναφέρεται σε περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης και χρήσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής, το υπό κρίση Π.Δ. «επιχειρεί να δημιουργήσει στις εκτός σχεδίου περιοχές, ένα νέο καθεστώς δόμησης που θα πλήξει την περιοχή του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου καθότι οι περισσότερες περιοχές του δήμου είναι εκτός σχεδίου, μιας και η κεντρική διοίκηση δεν προχωρά σε εντάξεις των περιοχών αυτών στο σχέδιο πόλεως.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει την απάλειψη του εν λόγω άρθρου από το Π. Δ. προκειμένου,

«να μην εξαρτάται η δόμηση για κατοικία από την κύρια εκμετάλλευση του κατόχου της γης, μιας και η επιβαρυμένη οικονομία μας δεν αντέχει άλλα τέτοια καταστροφικά μέτρα.»

Η απόφαση του Δ.Σ. αναφέρεται στην ανάγκη καθορισμού των χρήσεων γης από την τοπική αυτοδιοίκηση, με το σκεπτικό,

«ότι είναι οι πλέον αρμόδιες να κρίνουν τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με την εκμετάλλευση των ακινήτων των δημοτών τους.»

Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 24 ψήφους υπέρ και 2 κατά, μειοψηφούντων των κ.κ. Τσαλαπατάνη και Δάρδαλη.