Συνεδριάζει την Πέμπτη 22 Μαρτίου το Δ.Σ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την πρόσκληση σύγκλησης που υπογράφει ο πρόεδρός του, κ. Παναγ. Στέφος.

Στα προ συζήτηση θέματα, η ανάθεση -με καθυστέρηση- σε δικηγορική εταιρεία της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του Δήμου από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω θέμα έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδος, Παιανίας, Μαρκοπούλου και Κορωπίου με ζητούμενο την ακύρωση της πράξεως του υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και κατά της αρνήσεως της διοικήσεως να κάνει αποδεκτή την αίτηση για την έκδοση των πράξεων που είναι αναγκαίες προκειμένου να αποδοθούν στους δήμους των Μεσογείων, τα ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% από τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, όπως ορίζει ο νόμος 2338/1995.

Ένα ακόμη θέμα υψηλού ενδιαφέροντος που εισάγεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, είναι η δρομολόγηση από πλευράς Δήμου των απαιτούμενων διοικητικών και δικαστικών ενεργειών για την διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων του Δήμου σε σχέση με τη δημοτική περιουσία του. Η υπόθεση αφορά εγγραφές στο Κτηματολόγιο οι οποίες περιλαμβάνονται στους κτηματολογικούς πίνακες που αναρτήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου τ.έ. και οι οποίες φέρονται να υπονομεύουν τίτλους ιδιοκτησίας που ανήκουν στο Δήμο.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων έχει ως εξής:

1. Έγκριση του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της επιχείρησης « Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ραφήνας», με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Η.Ρ».

2. Διευκρίνηση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, για τη δυνατότητα της δωρεάν παραχώρησης από τον Δήμο της χρήσης δημοτικών ακινήτων.

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων από Επισκευές Δικτύου Ύδρευσης».

4. Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών έτους 2012.

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Απευθείας ανάθεσης της «Μελέτης Ανακύκλωσης για το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου ( Σκοπιμότητα – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Διαχείρισης Πράσινων – Οργανικών Αποβλήτων)».

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

7. Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

8. Κοπή πεύκων στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 35 στην περιοχή Διασταύρωσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

9. Αίτηση της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ραφήνας – Πικερμίου» για Παραχώρηση σχολικού χώρου στο παράρτημα Βορειανατολικών και Ανατολικών περιοχών του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

10. Διαγραφή βεβαιωμένων προστίμων – κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2008.

11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας.

12. Έγκριση δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

13. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο, για το έτος 2012.

14. Καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς.

15. Συμπλήρωση της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ραφήνας ( Ρυθμίσεις οδικού Δικτύου και Σήμανση)».

16. Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Αττικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Jessica για την ανάπτυξη της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

17. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία « ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΛ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» της υπόθεσης διεκδίκησης των δικαιωμάτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού όπως αυτά (τα δικαιώματα) προκύπτουν από το καταργηθέν άρθρο 9 παρ.4 εδ. β΄του Ν. 2338/95.

18. « Άμεσες Διοικητικές και Δικαστικές ενέργειες προς διασφάλιση και προστασία των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής, εν σχέσει με τη Δημοτική Περιουσία που αφορά το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με την από 15/2/2012 ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων που αφορούν α) την πρώην Κοινότητα Πικερμίου Αττικής και β) τον πρώην Δήμο Ραφήνας Αττικής και νυν Ενιαίο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.