Εγκρίθηκαν οι υψομετρικές μελέτες των οδών της Πολεοδομικής Ενότητας Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης

Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4 Άνω Μπαλάνα της δημοτικής ενότητας Παλλήνης, υπολειπότανε η έγκριση των υψομετρικών μελετών των οδών, προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την υλοποίηση έργων υποδομής στην περιοχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης στη χθεσινή συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα και έδωσε την συναίνεσή του με αποτέλεσμα να εκλείψει και αυτή η εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της Π.Ε. 4 Άνω Μπαλάνα έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο με την υπ΄αριθμ. 98892/12-09-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.