Με θέμα συζήτησης την απαίτηση της REDS ύψους 4.300.000 ευρώ συνεδριάζει το Δ.Σ Παλλήνης

.

Εξαιρετικής σημασίας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, την Τρίτη 3 Ιουλίου, ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Γέρακα, η οποία αναγγέλθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιουνίου από τη Δημοτική Αρχή Παλλήνης.

Μοναδικό θέμα «συζήτηση για απαιτήσεις της εταιρείας REDS Α.Ε. έναντι του Δήμου Παλλήνης που προκύπτουν από την ένταξη στο σχέδιο πόλεως της Π.Ε. 6 – ΚΑΝΤΖΑ, περιοχή «ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΜΠΑ».

Πρόκειται για την οικονομική απαίτηση της εταιρείας REDS Α.Ε. από το Δήμο Παλλήνης, ποσού ύψους 4.300.000 ευρώ, η οποία επικυρώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και αφορά υποχρέωση του Δήμου προς την εταιρεία, από την εποχή της δημοτικής αρχής του κ. Σπ. Κωνσταντά (1999-2000) ως προκύπτουσα συνέπεια της ένταξης στο Σχέδιο Πόλης της «Πολεοδομικής Ενότητας 6 – Κάντζα, Περιοχή Τρίγωνο Καμπά».