Ποιοι οι νέοι προϊστάμενοι και αναπληρωτές τους στις επτά διευθύνσεις του Δήμου Παλλήνης

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης, ορίστηκαν οι προσωρινοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, έως την επιλογή των προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια –η Δημοτική Αρχή δεν θα έχει δικαίωμα επιλογής τους- που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Νόμο 3839/2010.

Τα ονόματα των νέων προϊσταμένων και των αναπληρωτών τους στις επτά Διευθύνσεις του Δήμου και στα δύο αυτοτελή Τμήματα, καθώς οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Γενικού Γραμματέα Δήμου Παλλήνης, κ. Γεωργίου Τέντη, είναι:

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Μαρία Δρανδάκη, (κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) προϊστάμενη του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, (κλάδου ΠΕ Διοικητικού) αναπληρωτής

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Λιόγας Νικόλαος, (κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας καθώς και προϊστάμενος τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Πουλής Θεόδωρος, (κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), αναπληρωτής

Καραϊσκος Ιωάννης, (κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών) προϊστάμενος του τμήματος Πολεοδομικών —Τοπογραφικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας,

Πετρίδης Θεόδωρος, (κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών), αναπληρωτής

Πουλής Θεόδωρος, (κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας

Χατζηλουλούδης Αναστάσιος, (κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), αναπληρωτής

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Κωσταπάνος Βλαδίμηρος, (κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων), προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Μπατζίκος Δημήτριος, (κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), Αναπληρωτής

Μπατζίκος Δημήτριος, (κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), προϊστάμενος του τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,

Φάτσης Στέργιος, (κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), αναπληρωτής,

Λιάμης Δημήτριος, (κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών), προϊστάμενος του τμήματος Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Κουτρούμπα Αθανασία, (ΠΕ Γεωπόνων), Αναπληρώτρια

Σκλαβενίτη Μαρία, (κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) προϊστάμενη του τμήματος Συνεργείων και Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,

Μπατζίκος Δημήτριος, (κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών) Αναπληρωτής

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολογιάννης Σπυρίδωνας, (ΠΕ Διοικητικού) προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

Αλευρά Σταυρούλα, (κλάδου ΠΕ Διοικητικού) αναπληρώτρια

Αλευρά Σταυρούλα,  (κλάδου ΠΕ Διοικητικού), προϊστάμενη του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας

Μαντούδη Αικατερίνη, (κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) αναπληρώτρια,

Θώμου Βασιλική, (κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών), προϊστάμενη του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

Γκίκα Φωτεινή, (κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας), αναπληρώτρια

Κάζου -Ξένου Γιαννούλα, (κλάδου ΠΕ Καλών Τεχνών), προϊστάμενη του τμήματος Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Βεροπούλου Ευτυχία, (κλάδου ΠΕ Διοικητικού), προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Σκαραμαγκά Ειρήνη, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), προϊστάμενη του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου, Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατσιαούνου Ευαγγελία, (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), αναπληρώτρια,

Μανδελοπούλου Βασιλική, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού) προϊστάμενη του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

Μεραμβελιωτάκη Άννα, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), αναπληρώτρια

Τοτού Σμαράγδα, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού) προϊστάμενη του τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

Πατράλης Θωμάς, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού) αναπληρωτής

Βεροπούλου Ευτυχία, (κλάδου ΠΕ Διοικητικού), προϊστάμενη του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

Λευκαδίτου Χρυσάνθη, (κλάδου ΠΕ Διοικητικού) αναπληρώτρια 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντώνιος Τζιτζικαλάκης, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού) προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλφαρά Μαρία, κλάδου (ΠΕ Διοικητικού) αναπληρωτής

Κουμπούνη Παναγιώτα, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), προϊστάμενη του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

Μαργερίδου Σωτηρία, (ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού), αναπληρώτρια

Αλφαρά Μαρία, (κλάδου ΠΕ Διοικητικού), προϊστάμενη του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Πεδιαδιτάκη Καλλιόπη, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), αναπληρώτρια

Τζανής Παναγιώτης, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Λεγάκη Τριανταφυλλιά, (κλάδου ΠΕ Οικονομικού), αναπληρωτής

Τζανής Παναγιώτης, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικός ταμίας του Δήμου Παλλήνης και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης»

Λεγάκη Τριανταφυλλιά, (κλάδου ΠΕ Οικονομικού), αναπληρώτρια

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Χατζημηνάς Κων/νος, (κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλδής Παναγιώτης, (ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών), αναπληρωτής

Καλδής Παναγιώτης, προϊστάμενος του τμήματος Κτιριακών Έργων και Ανάπτυξης Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσούκα Σταματία, (κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), αναπληρωτής

Μπίθα Δήμητρα, (κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών), προϊσταμένη του τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος, (κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών), αναπληρωτής

Παπαϊωάννου Βασίλειος, (κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), προϊστάμενος του τμήματος Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Σκουρλής Βασίλειος, (ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών), αναπληρωτής

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος, (κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών) προϊστάμενος του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λιάμης Δημήτριος, (κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών), αναπληρωτής

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολίτη (Κ.Ε.Π.)

Δέδε Αγγελική, (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού), προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΚΕΠ

Κορρέ Ευδοξία, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), αναπληρώτρια

Κορρέ Ευδοξία, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), προϊστάμενος του τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δ/νσης ΚΕΠ

Δέδε Αγγελική, (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού), προϊσταμένη του τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης της Δ/νσης ΚΕΠ

Κορρέ Ευδοξία, (κλάδου ΔΕ Διοικητικού), αναπληρώτρια

Δημοτική Αστυνομία

Λυμπεραίος Αντώνιος, (Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας), τμηματάρχης του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας,

Λιβανού Πολύμνια, (Κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας) αναπληρώτρια

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Γενικού Γραμματέα Δήμου Παλλήνης

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσου, αναθέτονται στον Γεν. Γραμματέα Δήμου Παλλήνης, κ. Γεώργιο Τέντη,

η Διοίκηση του προσωπικού του Δήμου, ο συντονισμός και εποπτεία όλων των θεμάτων που αφορούν εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα θέματα Διεθνών Σχέσεων του Δήμου

και τέλος,

να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου», τις ακόλουθες πράξεις:

1) Έγγραφα που απευθύνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς, Οργανώσεις και Δημότες για την αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της ισχύουσας πολιτικής μας.

2) Εγκρίσεις κανονικής άδειας των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και όλου εν γένει του προσωπικού.

3) Αποφάσεις τοποθετήσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων, πλην των Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

4) Αποφάσεις καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές – Αργίες και τις νυχτερινές ώρες κλπ.

5) Αποφάσεις ελέγχου και θεώρησης καταβολής αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας.

6) Συγκρότησης ομάδων εργασίας.

7) Αποφάσεις αποζημίωσης του με οποιαδήποτε σχέση Προσωπικού του Δήμου.

8) Όλα τα έγγραφα ερωτήματα προς το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων. Αποφασίζουμε

9) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ως και την θεώρηση των φωτοαντιγράφων, αν απουσιάζουν οι εξουσιοδοτημένοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

10) Περιληπτικές διακηρύξεις πάσης φύσεως Δημοπρασιών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος όπως έργων, μελετών, προμηθειών κλπ.

11) Όλες τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών προς τον Δήμαρχο για θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

12) Όλα τα εσωτερικά έγγραφα που απευθύνονται στις Διευθύνσεις ή Τμήματα καθώς και τις εσωτερικές εγκυκλίους.

13) Άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.

14) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας θα λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων και δικογράφων (εξώδικων ή δικαστικών) και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Δήμαρχο ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους πλην των ενταλμάτων.»