Δήμος Παλλήνης προς ιδιοκτήτες γης: καθαρίστε τα οικόπεδα σας για να αποτραπούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς

Τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και εν γένει ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός σχεδίου πόλης, καλεί με ανακοίνωση του ο Δήμος Παλλήνης να φροντίσουν άμεσα τον καθαρισμό τους  για να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 

 Η ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης. /Υπογράφεται από τον  Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρη Καρρά/

«Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου 2023, (1η Μαΐου 2023-31 Οκτωβρίου 2023), καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των κάτωθι χώρων:

Α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

Β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

Γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών

Δ) οικοπεδικών εκτάσεων με κτίσμα σε περιοχές ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,

όπως ΑΜΕΣΑ προβούν σε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ αυτών καθώς και στην συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του δένδρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

ζ) Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους. Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνεται με ίδια μέσα του υπόχρεου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην νέα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 20/2023 με ΦΕΚ 2549/19-04-2023 ΤΕΥΧΟΣ Β.»