Αποσύρθηκαν λόγω κορωνοϊού οι αναρτήσεις των Πράξεων Εφαρμογής για Νέα Παλλήνη και Μάριζα Παλλήνης

Εξ αιτίας του κορωνοϊού, ειδικότερα, των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και των διευκολύνσεων και αδειών ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, λόγω αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, ο Δήμος Παλλήνης ανακοίνωσε την αναστολή των αναρτήσεων των Πράξεων Εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Νέας Παλλήνης και Μάριζα.

Υπενθυμίζεται ότι με τις αποφάσεις 23/2020 και 24/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης είχε εγκριθεί ανάρτηση της Πράξεων Εφαρμογής των περιοχών α. Π.Ε 13 Νέα Παλλήνη και β. Π.Ε 9 Μάριζα και πρόσκληση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων και Σχεδίων της πράξης εφαρμογής και να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις πλήρως τεκμηριωμένες, από την Τρίτη 3-3-2020 έως την Παρασκευή 10-04-2020.

Ο χρόνος ανάρτησης των δύο Πράξεων Εφαρμογής θα ανακοινωθεί από το Δήμο Παλλήνης σε εύθετο χρόνο.