Ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης για την διόρθωση τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα

Ο Δήμος Παλλήνης με ανακοίνωση του πληροφορεί ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλωμένα λανθασμένα τα τετραγωνικά επιφάνειας των ακινήτων τους ή δεν έχουν δηλωμένα τα ακίνητά τους στο Δήμο, θα μπορούν μέχρι και τις 31/03/2020 να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται µόνο από την 01/01/2020 (άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’).

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-3-2020) θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, όπου οι Δήμοι πλέον δικαιούνται πρόσβασης, ή κατόπιν ελέγχου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων απαιτείται :

α) Υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου (κλικ εδώ)
β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:
1. Λογαριασμός ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου (τελευταίος πληρωμένος).
2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής, κλπ) και τίτλος τακτοποίησης (αν υπάρχει).
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).
4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περίπτωση αλλοδαπών).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου στα τηλέφωνα 2106604605 & 2106604676.