Εντάχθηκε σε χρηματοδότηση με 101.528.991 εκατ. € η οριοθέτηση του Ρέματος της Ραφήνας

Φωτογραφία: Σπύρος Μαυρολέων από το It Portal

Την ένταξη σε χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 101.528.991,26 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, εξασφάλισε ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου για την οριοθέτηση του Ρέματος της Ραφήνας στο πλαίσιο υποστήριξης της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής.

Ειδικότερα, η Πράξη «ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051088 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Η πράξη περιλαμβάνει 9 υποέργα για τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση:

Υποέργο 1: Αφορά στην κατασκευή των έργων διευθέτησης -οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας και τμημάτων των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι την Λεωφ. Σπάτων.
Υποέργο 2: Υλοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων έκτασης 728.002,98 τ.μ..
Υποέργο 3: Μετατόπιση των δικτύων τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.
Υποέργο 4: Μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.
Υποέργο 5: Μετατόπιση του δικτύου υδροδότησης του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
Υποέργο 6: Μετατόπιση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου
Υποέργο 7: Κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την αρμόδια ΕΦΑ που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίηση του έργου.
Υποέργο 8: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου στην παρακολούθηση και υποβοήθηση επίβλεψης του έργου μέχρι τη λήξη της πράξης, με επιτόπια παρακολούθηση και παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, γνωμοδοτήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στο έργο, σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων, με σκοπό την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων της πράξης.
Υποέργο 9: Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση του υποέργου 1