Εκλογικό Τμήμα 4932 Παλλήνης: Α. Ζούτσος: 157, Π. Μερτύρης: 124

Αποτελέσματα 4932 Εκλογικού Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Εγγεγραμμένοι: 435
Ψήφισαν: 307
Έγκυρα: 281
Άκυρα: 8
Λευκά: 18

Α. Ζούτσος: 157
Π. Μερτύρης: 124