Υπό το βάρος της καταδίκης Αντιδημάρχου από το Εφετείο Αθήνας, συνέρχεται,αύριο, το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας

Με εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη 13 θέματα, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση αύριο, Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας στην αίθουσα συνεδριάσεων  του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας επί της πλατείας Ζωοδ. Πηγής. 

 dimotiko_symv_paianias_780x500-7253611

Την συνεδρίαση επισκιάζει η πρόσφατη  απόφαση του Εφετείου Αθηνών βάσει της οποίας επικυρώθηκε η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος Αντιδημάρχου του Δήμου Παιανίας για την κακουργηματική πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και κατ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου με όφελος άνω των 150.000 €. 

Η απόφαση θα υποχρεώσει τη δημοτική αρχή να προβεί στις εκ του νόμου «διορθωτικές» κινήσεις στην πυραμίδα των αντιδημάρχων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παράταξη της πλειοψηφίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  (επόμενες δημοτικές εκλογές)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 66/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έκθεση εκτέλεση του Προϋπολογισμού A’ τριμήνου του έτους 2018.

2. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρίμηνης διάρκειας για την πυρασφάλεια – πυροπροστασία του Δήμου Παιανίας έτους 2018.

3. Αποδοχή ποσού 180.221,83 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α ‘δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 144.747,11 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 18.494,13 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.980,59 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (3η κατανομή έτους 2018)

4. Αποδοχή ποσού 180.221,83 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α ‘δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 144.747,11 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 18.494,13 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.980,59 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (4η κατανομή έτους 2018)

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 45.931,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2018 (Β’ κατανομή)

6. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης ιδιοκτησίας της Α. συζ. Α. Π. θυγ. Και Ε. Δ., μετά το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 -Διάθεση πίστωσης

7. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ. Ο. Δ. του  Κ., μετά το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86-Διάθεση πίστωσης.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τις κάτωθι παροχές υπηρεσιών:

1. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 866/01-05-2018/2.108,00€ της 4414/26-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο Π. Δέμος- Θ. Γεωργουλόπουλος ΟΕ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.1. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 866/01-05-2018/2.108,00€ της 4414/26-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο Π. Δέμος- Θ. Γεωργουλόπουλος ΟΕ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

2. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 867/02-05-2018/4.960,00€ της 4414/26-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο Π. Δέμος- Θ. Γεωργουλόπουλος ΟΕ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

3. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 25/03-05-2018/6.200,00€ της 4428/27-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Ε., προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

4. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 72Α/06-05-2018/6.200,00€ της 4427/27-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΜΑΡΓΕΤΗ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

5. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 582/30-04-2018/10.540,00€ της 4412/26-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

6. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 583/02-05-2018/9.300,00€ της 4412/26-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2018» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

7. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 67Α/18-04-2018/1.736,00€ της 2805/13-03-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΜΑΡΓΕΤΗ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο:«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

8. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 24/10-05-2018/1.116,00€ της 4140/19-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΥ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΙΑΔΕΙΑ»- ΜΟΝΤΑΖ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ DVD» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί. 

9. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 36/27-04-2018/11.160,00€ της 18496/28-12-2017 σύμβασης από τον ανάδοχο Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ & ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ »και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

10. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 333/23-04-2018/744,00€ της 4079/18-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΑΦΟΙ ΚΟΛΑΓΚΗ ΟΕ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ 3173» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

11. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 2/26-04-2018/303,80€ της 3881/12-04-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο ΠΑΤΤΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ 7328» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

12. στην παραλαβή του αντικείμενου βάσει του τιμολογίου Νο 2439/17-04-2018/12.084,23€ της 18322/22-12- 2017 σύμβασης από τον ανάδοχο ATTICA FORCE AE, προέβη στην παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπέβαλε προς το συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

 

9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Μ. Ι. για απόδοση γης σε συμψηφισμό των εισφορών.

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την διόρθωση της υπ’αριθ.244/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Σύνταξη οριστικού συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του Δήμου Γλυκών Νερών και Αθανασίου Βεζυργιάννη, σε μερική εκτέλεση υπ’αριθ. 25.712/1998 προσυμφώνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου – Χατζηζαχαρίου».

11. Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5002605.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εκδηλώσεων έτους 2018 για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών – Έγκριση προϋπολογιζόμενης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

13. Λήψη απόφασης για παραμονή της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας στην οδό Όθωνος Χούντα λόγω εκτέλεσης έργων.