Τα έργα και οι μελέτες που περιέχονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Παλλήνης 2018 ανά Δημοτική Ενότητα

Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Ανθούσας

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2018 συζητείται το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης και αυτονόητα, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο γιατί αναδεικνύει τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής ως προς το τι θέλει, ποιες είναι οι προτεραιότητές της σε επίπεδο μελετών και έργων για τις τρεις δημοτικές ενότητες. 

 

Ο «Ν» παραθέτει τα προτεινόμενα ανά Δημοτική Ενότητα έργα και μελέτες, επιφυλασσόμενος να επανέλθει με κριτική άποψη μετά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Ανθούσα : 5 συνεχιζόμενα και 3 νέα έργα. 

Μελέτη

1. Ανάθεση μελέτης Κτηματογράφηση-Πολεοδομική μελέτη επέκτασης – ΠΕ εκτός σχεδίου περιοχών Κοιν. Ανθούσας ( συνεχιζόμενο ) Ίδιοι Πόροι 3.100.000,00 , (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

Έργα

1. Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης (συνεχιζόμενο) ίδιοι πόροι, 1.011.722,68, (Όμβρια)

2. “Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας (πρώην τίτλος “Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Ανθούσας”) ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι 1.005.250,00, (Κτηριακά)

3. Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας, ανταποδοτικά, 12.195,97, (Ύδρευση)

4. Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου 2017 , Ίδιοι πόροι, 1.000.000,00, (Οδοποιία)

5. Έργα ανακατασκευής υφιστάμενων παιδικών χαρών, Ίδιοι πόροι, 150.000,00, (Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης)

6. Έργο προστασίας πεζών Δ.Ε. Ανθούσας, Ίδιοι πόροι 32.679,00, (Αναπλάσεις)

7. Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας Ίδιοι πόροι 100.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

Γέρακας: 22 συνεχιζόμενα και 14 νέα έργα

Μελέτες

1. Σύνταξη μελέτης ένταξης στο σχέδιο της εκτός σχεδίου και εντός Γ.Π.Σ. περιοχής του Δήμου Γέρακα (συνεχιζόμενο), Ίδιοι πόροι, 1.197.768,78, ( Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

2. Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Κέντρου Δ.Ε. Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

Έργα

1. Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για λόγους δημόσιας υγείας στην περιοχή Δέση, Ίδιοι πόροι, 72.022,23, (Ύδρευση)

2. Μεταφορά αγωγού ύδρευσης στην οδό Αγίας Λαύρας, Δ.Ε. Γέρακα λόγω εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, Ίδιοι πόροι, 49.000,00, (Ύδρευση)

3. Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Δ.Ε. Γέρακα Ίδιοι πόροι, 70.000,00, (Όμβρια)

4. Ενίσχυση φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 70.322,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

5. Ανακατασκευή αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 13.200,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

6. Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 30.655,46, (Κτηριακά)

7. Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Γέρακα (Πρόγραμμα. Σύμβαση με ΝΑΑΑ) (συνεχιζόμενο) Ίδιοι πόροι, 1.230.000,00, (Όμβρια)

8. Κατασκευή συνδέσεων & έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων στις Π.Ε.. Γαργηττός Ι – ΙΙ, Ανταποδοτικά, 836.086,52, (Ακάθαρτα)

9. Μεταφορά αγωγών ύδρευσης και παροχών αρχαιολογικών χώρων, Ανταποδοτικά, 7.062,28, (Ύδρευση)

10. Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2016, Ίδιοι πόροι, 171.426,55, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

11. Επούλωση λακκουβών έτους 2015 , Ίδιοι πόροι, 60.835,76, (Οδοποιία)

12. Επούλωση λακκουβών έτους 2016 , Ίδιοι πόροι, 38.400,00, (Οδοποιία)

13. Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016, Ίδιοι πόροι, 63.072,09, (Οδοποιία)

14. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3, (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ & Ίδιοι πόροι, 3.009.086,22, (Ακάθαρτα)

15. Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργηττού ΙΙ, Περιφέρεια Αττικής, 842.800,00, (Κτηριακά)

16. Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού (Δημαρχείο Παλλήνης) Δήμου Παλλήνης, Περιφέρεια Αττικής, 427.878,00, (Κτηριακά)

17. Τοπικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων, Ίδιοι πόροι, 73.000,00, (Όμβρια)

18. Ανάπλαση πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων 2017, Ίδιοι πόροι, 309.155,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

19. Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2017, Ίδιοι πόροι, 543.419,53, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

20. Επούλωση λακκουβών έτους 2017, Ίδιοι πόροι, 28.383,77, (Οδοποιία)

21. Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016-2017 Δήμου Παλλήνης, Περιφέρεια Αττικής, 829.245,78, (Οδοποιία)

22. Επισκευή κτιρίου στο Ο.Τ. 508, ΠΕ Γαργηττός Ι, Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Κτηριακά)

23. Κατασκευή τοιχείου περίφραξης Κοιμητηρίου Γέρακα, Ανταποδοτικά, 70.000,00 (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

24. Συντηρήσεις, αναβαθμίσεις & παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Γέρακα Δήμου Παλλήνης, Περιφέρεια Αττικής, 1.670.000,00 (Κτηριακά)

25. Έργα συντήρησης αθλητικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 400.000,00, (Κτηριακά)

26. Επέκταση υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων προς οδό Πατρών και κατασκευή αντλιοστασίου, Ανταποδοτικά, 200.000,00, (Ακάθαρτα)

27. Κατασκευή συνδέσεων & έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Γέρακα Ανταποδοτικά, 500.000,00, (Ακάθαρτα)

28. Έργα διαμόρφωσης τοπίου και αισθητικής ανάπλασης στο Ο.Τ.706 Δ.Ε. Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 615.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

29. Έργα ανακατασκευής υφιστάμενων παιδικών χαρών Δημοτικής ενότητας Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 800.000,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

30. Ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας, διαμόρφωση χώρων και κυκλοφοριακές διαμορφώσεις των πέριξ οδών, Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης, 1.500.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

31. Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Δ.Ε. Γέρακα, Ίδιοι πόροι, 73.000,00 (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

32. Φύτευση – Διαμόρφωση σκεπαστού ρέματος Παναγίτσας από οδό Γιατράκου έως οδό Δάμωνα, Ίδιοι πόροι, 300.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

33. Ανακατασκευή κυκλοφοριακών κόμβων, Ίδιοι πόροι, 500.000,00, (Οδοποιία)

34. Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου Δ.Ε. Γέρακα 2018, Ίδιοι πόροι, 1.500.000,00, (Οδοποιία)

Παλλήνη: 24 συνεχιζόμενα και 8 νέα έργα

Μελέτες

1. Μελέτη δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Κάντζας, Αγ. Νικολάου, Λουτρού, Κ. Μπαλάνας, κλπ με αποδέκτη το ΚΕΛ Κορωπίου, Ίδιοι πόροι, 24.800,00 (Ακάθαρτα)

2. Πολεοδομική μελέτη – πράξη εφαρμογής του εκτός σχεδίου τμήματος εντός του οικισμού Βακαλόπουλου Π.Ε.11 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 15.500,00, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

3. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας-Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση ΠΕ Πολεοδ. Κέντρου (συνεχιζόμενο ) Δημοτ. Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 236.825,53, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

4. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής Π.Ε.10 Κάτω Χαρβάτι στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης, Ίδιοι πόροι, 9.031,28, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

5. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής Π.Ε.2 Νότιας Έδρας στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης, Ίδιοι πόροι, 9.031,28, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

6. Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Π.Ε.2 Νότιας Έδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 88.504,93, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

7. Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Π.Ε.5 Κάτω Μπαλάνα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 198.527,79, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

8. Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχών ΠΕ1 Καραούζι – ΠΕ Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα & ΠΕ13 Νέα Παλλήνη, Ίδιοι πόροι, 715.905,32, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

9. Ειδική τεχνική μελέτη Τμήματος Περιοχής “ΠΕ1 – Ασυρμάτου”, Ίδιοι πόροι, 11.400,00, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Τμήματος Περιοχής ΠΕ1 – Ασυρμάτου”, Ίδιοι πόροι, 9.400,00, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

11. Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός περιγράμματος του Εμπορικού και Διοικητικού Κέντρου στον Κ.Χ. Ο.Τ.132 (ΟΣΔΥ), Ίδιοι πόροι, 18.600,00, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

12. Μελέτη πράξης αναλογισμού κατά μήκος της οδού Κύπρου, Ίδιοι πόροι, 6.150,00 (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

13. Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Κέντρου Δ.Ε. Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

Έργα

1. Κατασκευή μονοπατιού μεταξύ Ο.Τ. 118 & 119 περιοχής Πανοράματος, Ίδιοι πόροι, 74.400,00, (Οδοποιία)

2. Διαμόρφωση χώρου και ανακαίνιση κτιρίων 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 15.567,95, (Κτηριακά)

3. Ενίσχυση αιθουσών 7ου Δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 27.056,40, (Κτηριακά)

4. Έργα ανακατασκευής υφιστάμενων παιδικών χαρών έτους 2014 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 46.197,59, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

5. Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ ΚΦ 1117 & ΚΧ 1118 περιοχή Βακαλόπουλο ΔΕ Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 11.377,54, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

6. Τσιμεντόστρωση παρόδου τμήματος οδού Ορφέως Δ.Ε. Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 10.800,00, (Οδοποιία)

7. Στατική μελέτη και ανακατασκευή Δημοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 202.251,93, (Κτηριακά)

8. Επούλωση λακκουβών έτους 2015 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 69.870,28, (Οδοποιία)

9. Αποκατάσταση κατολισθήσεων και έργα υποδομής στην οδό Κύπρου Δήμου Παλλήνης Δημοτικής ενότητας Παλλήνης, ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι, 4.731.148,30, (Οδοποιία)

10. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης, Περιφέρεια, 634.680,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

11. Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2016 της Δ.Ε. Παλλήνης, Περιφέρεια Αττικής, 669.746,61, (Οδοποιία)

12. Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου Δ.Ε. Παλλήνης 2017, ΣΑΤΑ & Ίδιοι πόροι, 1.600.000,00, (Οδοποιία)

13. Επούλωση λακκουβών έτους 2017 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 30.100,00, (Οδοποιία)

14. Κατασκευή ανοιγόμενου ενεργειακού στεγάστρου για ενεργειακή αυτονομία και αντιανεμική προστασία στο κολυμβητήριο Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης, Περιφέρεια Αττικής, 870.000,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

15. Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων οδού Λεονταρίου (εργατικές κατοικίες), Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

16. Ανακατασκευή ταρτάν Ανοιχτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου – Στίβου Δ.Ε. Παλλήνη, Ίδιοι πόροι, 100.000,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

17. Ανάπλαση Τριγώνου Κάντζας, Ίδιοι πόροι, 300.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

18. Έργα ανακατασκευής υφιστάμενων παιδικών χαρών Δημοτικής ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 300.000,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

19. Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων διαφόρων οδών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 73.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

20. Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παλλήνης, Πράσινο Ταμείο, 65.000,00, (Κυκλοφοριακά)

21. Μελέτη τροποποίησης του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέου Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 250.000,00, (Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

Στο σύνολο του Δήμου

1. Επούλωση λακκουβών Δήμου Παλλήνης έτους 2014, Ίδιοι πόροι, 73.000,00, (Οδοποιία)

2. Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Παλλήνης 2016, Ίδιοι πόροι, 22.999,35, (Οδοποιία)

3. Διαγραμμίσεις οδών έτους 2017 Δήμου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 73.500,00, (Οδοποιία)

4. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε πέντε σχολεία του Δήμου Παλλήνης, Περιφέρεια Αττικής, 1.200.000,00, (Κτηριακά)

5. Ανακατασκευή και πιστοποίηση παιδικών χαρών, Περιφέρεια Αττικής, 2.300.000,00, (Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης)

6. Καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις αυθαίρετων παρεμβάσεων σε Κ.Χ. (πεζοδρόμια, οδοί (κλπ), Ίδιοι πόροι, 60.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)

7. Επούλωση λακκουβών οδοστρωμάτων έτους 2018 Δήμου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Οδοποιία)

8. Διαγραμμίσεις οδών έτους 2018 Δήμου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Οδοποιία)

9. Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου, Ίδιοι πόροι, 500.000,00, (Ύδρευση)

10. Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 200.000,00, (Κτηριακά)

11. Τοπικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων έτους 2018, Ίδιοι πόροι, 73.000,00, (Όμβρια)

12. Έργα επέκτασης δικτύου ύδρευσης, Ανταποδοτικά, 120.000,00, ( Ύδρευση)

13. Κατασκευή εγκαταστάσεων σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων μικρής κλίμακας και πράσινου σημείου, Ανταποδοτικά, 1.200.000,00, (Κτηριακά)

14. Ανάπλαση πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Παλλήνης, Ίδιοι πόροι, 1.400.000,00, (Αναπλάσεις Κ.Χ.)